آمستردام : فراخوان به تجمع در حمايت از اعتصاب غذای زندانيان سياسی

کمیته حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران – هلند، فراخوانی را برای حمايت از اعتصاب غذای زندانيان سياسی و برای آزادی زندانيان سياسی در ايران صادر کرده است که متن آن به قرار زير است :

فراخوان،
انسانهای آزادیخواه و وجدانهای بیدار:

به حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی که به دنبال قتل بکتاش آبتین شروع گردید و در اعتراض به وضع اسفبار زندانهای جمهوری اسلامی و برای آزادی زندانیان سیاسی ، عقیدتی و دو تابعییتی در ایران؛
به آکسیون روز چهارشنبه ۹ فوریه ۲۰۲۲ در مقابل ساختمان عفو بین الملل در شهر آمستردام، که در ذیل این فراخوان آورده شده، بپیوندید. امید که حضور گرمتان مایه دلگرمی زندانیان دربند در ایران باشد.
کمیته حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران
Keizersgracht 177, 1016DR
Amsterdam