اعلانات، گزارش

آمستردام : فراخوان به تجمع در حمايت از اعتصاب غذای زندانيان سياسی

کمیته حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران – هلند، فراخوانی را برای حمايت از اعتصاب غذای زندانيان سياسی و برای آزادی زندانيان سياسی در ايران صادر کرده است که متن آن به قرار [ادامه]