فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون

فراخوان ۲۹ تشکل مستقل بازنشستگان برای تجمع سراسری در ۲۴ بهمن ماه در اعتراض به عدم اجرای مطالباتشان 

متن کامل فراخوان :

درد مشترک فریاد مشترک می طلبد
دیگر منتظر چه هستیم، فشار و محرومیتِ بیشتر از این هم داریم؟؟؟
شرم آورست در حالیکه دوران بازنشستگی بعد از سی سال کار و زحمت، بایستی زمانِ آرامش ، آسایش و فراغت از دغدغه های ویرانگر باشد!!! اما دولت و مجلس با طرحها و مصوبه های رنگارنگ، برای فربه شدن عده ای خاص ، طی چهار دهه، سفره ی ما بازنشستگان را روز بروز کوچک‌ و کوچکتر کرده و گرانی و تورم سرسام آور تحمیلی ، خیلی از اقلام ضروری را از سفره ی ما بیرون کشیده ست، دوا و درمان و سایر هزینه های ضروری هم که دیگر هیچ!!!

«‌من هوارم را سر خواهم داد چارۀ درد مرا باید این داد کند!
از شما خفتۀ چند، چه کسی می آید با من فریاد کند!»

یکشنبه می آییم تا منسجم و متحد فریاد بزنیم مطالبات بر زمین مانده خود را:

-اجرای کامل همسانسازی

-عیدی دو برابر حقوق

– تعیین حقوق بر مبنای هزینه های واقعی خانوار و افزایش آن متناسب با نرخ تورم واقعی

-اجرای ماده ۱۱۱ (مستمری از کارافتادگی و بازماندگان، نباید از حداقل مزد کارگر کمتر باشد).

– بیمه جامع و کارآمد مطابق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی

-پرداخت دیون ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی

– آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل گرامی

ما بازنشستگان همواره به سنت مبارزه و دستاورد یکشنبه های اعتراضی پایبند هستیم و تا رسیدن به خواستهای بحق خود از اعتراض و تجمع دست نخواهیم کشید.

وعده دیدار ما:
یکشنبه ۲۴ بهمن ساعت ۱۰/۳۰
تهران: مقابل مجلس
شهرستانها: مقابل ادارات کل تامین اجتماعی

امضا کنندگان:
۱-کارگران و بازنشستگان تهران
۲-بازنشستگان استان مرکزی
۳-بازنشستگان استان خراسان جنوبی
۴-کانون‌گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی
۵-اتحاد بازنشستگان
۶-بازنشستگان استان گیلان
۷-بازنشستگان استان مازندران
۸-بازنشستگان استان البرز
۹-بازنشستگان استان اردبیل
۱۰-بازنشستگان استان اصفهان
۱۱-بازنشستگان تامین اجتماعی استان قزوین
۱۲-گروه بازنشستگان مستقل تهران
۱۳-بازنشستگان استان لرستان
۱۴-بازنشستگان استان آذربایجان شرقی
۱۵-بازنشستگان استان آذربایجان غربی
۱۶-بازنشستگان استان کرمانشاه
۱۷-بازنشستگان روشنفکر
۱۸-بازنشستگان استان مازنداران
۱۹-بازنشستگان استان خوزستان
۲۰-بازنشستگان استان کرمان
۲۱-بازنشستگان استان یزد
۲۲-بازنشستگان استان ایلام
۲۳-بازنشستگان استان فارس
۲۴-بازنشستگان تامین اجتماعی البرز(بتا)
۲۵-بازنشستگان مستقل ومطالبه گر استان کرمانشاه
۲۶-گروه کارگران و معلمان ۱۹ اسفند
۲۷-اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
۲۸-گروه اتحاد بازنشستگان
۲۹-شورای بازنشستگان ایران

فقط کف خیابون, بدست میاد حقمون