تمایل رهبر ترکمنستان به کناره‌گیری و انتخابات زودهنگام در اسفند

پس از ابراز تمایل رهبر ترکمنستان به کناره‌گیری از مقام خود، این کشور قرار است برای انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ماه آینده برای جایگزینی احتمالی پسر او آماده شود.

به گزارش رویترز و به نقل از سرویس اطلاعات دولتی ترکمنستان در روز شنبه، ۲۳ بهمن، قربانعلی بِردی محمداف در سخنرانی روز جمعه در پارلمان این کشور گفت که به دلیل سنش به «تصمیم دشواری» در مورد رهبری خود رسیده و افزوده است که این کشور به «رهبران جوان» نیاز دارد.

پس از این سخنان آقای بردی محمداف، پیشنهاد مشارکت رهبران جوان در پارلمان ترکمنستان تصویب و رئیس کمیسیون مرکزی برگزاری انتخابات و رفراندوم این کشور موظف شد تا کارهای لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور را که قرار است در ۲۱ اسفند امسال برگزار شود انجام دهد.

بر اساس گمانه‌زنی‌ها این اظهارات مقدمه جانشینی سردار بردی محمداف، پسر ۴۰ ساله رهبر فعلی ترکمنستان و دومین مقام قدرتمند دولتی در اقتصاد این کشور است.

سردار بردی محمداف از سال ۲۰۱۸ با سرعتی سرسام‌آور در بین پست‌های مهم دولتی این کشور جابه‌جا شده است و در کمتر از دو سال به‌ عنوان معاون وزیر خارجه، فرماندار استانی برای منطقه آخال خارج از پایتخت عشق‌آباد و وزیر صنعت منصوب شد.

او سال گذشته در کابینه‌ای که در حال حاضر به ریاست پدرش اداره می‌شود، به مقام معاون نخست وزیر رسید، کرسی شورای امنیت قدرتمند را به‌دست آورد و به عنوان حسابرس کل کشور منصوب شد، نقشی که به او اجازه می‌دهد بر تمامی هزینه‌های ارگان‌های دولتی ترکمنستان نظارت کند.

در همین حال قربانعلی بردی محمداف رهبر فعلی ترکمستان گفته است که تمایل دارد در نقش خود به عنوان رئیس اتاق عالی پارلمان در سیاست باقی بماند.

قربانعلی بردی محمداف ۶۴ ساله که پیشتر دندانپزشک و وزیر بهداشت ترکمنستان بوده، در سال ۲۰۰۶ و پس از مرگ صفرمورات نیازوف، رئیس جمهور و موسس این کشور، جانشین او شد و از آن زمان تاکنون با خودکامگی حکومت کرده است.

ترکمنستان یکی از جمهوری‌های شوروی سابق و یکی از سرکوبگرترین و مخفی‌ترین دولت‌های جهان در منطقه آسیای مرکزی است که از منابع غنی گاز برخوردار است.