در بزرگداشت یک آموزگار – اطلاعيه جمعی

به ياد سید صالح سیدالشهدایی

سيد صالح سيدالشهدائی

شنیدیم که رفتن آرام برف های سنگین زمستان سنندج، با کوچ جاودان ِجان ِ انسانی همراه شده است که عمری جوانمردی را بر تشک کشتی می آموخت.

 نام سید صالح سیدالشهدایی از خاک زورخانه های سنندج و بوم میدان‌های کشتی آن جدا شدنی نیست. فروتنی، پشتکار، مردمداری و عزت ورزشکارانهٔ او،  در نزد آشنایان و دوستداران ورزش سنندج و سقز  منزل ویژه ایی دارد.

 تلاش طولانی و بی دریغ او در خدمت به ورزش کردستان، قامت جوانانی نام آور را در زمین محروم  ورزش رزمی کردستان برافراشت. او توانست با کاردانی و کوشایی خود پشت ِ زمین خورده و تحقیر شدهٔ  کشتی این خطه را از خاک بردارد و گردان نو نفسی به حلقهٔ رزم آوران ایران هدیه کند.

دریغا که سرانجام، عبوس مرگ در روزهای پایانی این زمستان، پشت اورا بر خاک کرد، اما این بار مردم قدردان، به پاس پیروزی او در رزم سخت و ِ فروتنانهٔ زندگی اش، از جای برخاستند و ازدحامی از احترام برای او آفریدند. ما نیز همگام با این سپاس، آرامش و سلامتی را  برای خانواده، برادرشان آقای  صدیق سیدالشهدایی، و سایر بازماندگان ودوستداران ایشان  آرزو می کنیم.

یدی بلدی، نیما بازالهی، خلیل حواری نسب، رضا رحیمی، فرهاد سارایی، فرزاد سارایی، توفیق سهرابی، ثریا شهابی، شهرام شعبانی قصری، کریم شامبیانی، سلام صبار، محئیمد غلام ویسی، سیامک کلهر، پرویز گهواره‌ای، حسین مولودی، سارا مولودی، مسعود مردوخی، گیتی مصباح، پرویز مظفری، نوید معینی.