اتحادیه روزنامه نگاران کوبا سرکوب رسانه های روسی را محکوم کرد

اخبار روز: اتحادیه روزنامه‌نگاران کوبا (UPEC) با انتشار بیانیه ای نوشت: قطع کردن بسترهای ارتباطی جهان با روسیه، ممنوع کردن رسانه‌های آن و محکوم کردن روزنامه‌نگاران به دلیل نپیوستن به روس‌هراسی دست‌کم نقض حقوق تضمین‌شده، مانند حق اطلاع‌رسانی از طریق کنار هم قرار دادن رویکردهای مختلف، و علیه آزادی است.

در این بیانیه خاطرنشان شده است: این اقدامات همچنین نشان‌دهنده حمله به فرهنگ است که در این مورد به ادبیات روسی و دیگر بیان‌های هنری تا دوران تفتیش عقاید قرون وسطی گسترش می‌یابد، نوعی نئوبربریت غیرقابل تصور در اروپای به ظاهر فرهیخته.

بیانیه می افزاید: به دلیل سانسور رسانه های «روسیه امروز (RT)»، «اسپوتنیک» و دیگر رسانه های روسی، تنها حساب کاربری که به نظر می رسد وجود دارد، حسابی از واشنگتن است. اتحادیه ی روزنامه نگاران کوبا ضمن انتقاد از ایالات متحده به همراه ناتو می نویسد آن ها خود را در مقام «قاضی حقیقت در جهان» نشانده اند.

UPEC یادآوری می‌کند که وقتی CNN و Fox News اطلاعات نادرست را که منجر به قتل عام یک میلیون نفر در عراق، افغانستان و لیبی و هرج و مرج خونینی شد که هنوز ادامه دارد منتشر می کردند، هیچ‌کس جرات سانسور آن ها را نداشت.

در این بیانیه آمده است: صلح طلبی ما را ملزم می کند که نسبت به این جنگ اطلاعاتی هشدار دهیم.

 این بیانیه نتیجه گیری می کند اطلاعات نادرست یک جنایت علیه فرهنگ است و در شرایط کنونی به ظهور نئوفاشیسم و ​​سایر شرارت ها دامن می زند.