اذیت وآزار کارگران شهرداری کوت عبدالله بجای پرداخت مطالباتشان

اذیت وآزار کارگران حق طلب شهرداری کوت عبدالله منجمله بازداشت یکنفرشان بجای پرداخت مطالباتشان

همبستگی کارگران شهرداری کوت عبدالله با همکاربازداشتی با تجمع  در دادستانی

روز چهارشنبه 24 اسفند،کارگران شهرداری کوت عبدالله گفتند : ما برای پیگیریِ مطالبات خود نمایندگانی انتخاب کردیم که روز گذشته(سه شنبه 23 اسفند) با این نمایندگان تماس گرفته شده و از آن‌ها خواسته شد به بازرسی بروند. از هفت نفری که از آنها شکایت شد، یک نفر به بازرسی مراجعه کرد بازداشت وبرای آزادیش یک میلیارد تومان وثیقه زده‌اند و چون نتوانست این وثیقه را پرداخت کند، به زندان رفت و در حال حاضر بازداشت است.

امروز سی نفر از کارگران شهرداری کوت عبدالله با تجمع دردادستانی همبستگی خودرا با همکاران حق طلبشان بنمایش گذاشتند وپیگیرِ وضعیت همکاران خود شدند واعلام کردند: وقتی کارگر شهرداری پول ندارد از پس هزینه‌های ساده‌ی روزمره‌ی خود بربیاید، وثیقه‌ی یک میلیاردی از کجا بیاورد؟

آنها درگفتگوبا خبرنگاررسانه ای افزودند:قرار بود بعد از یک هفته اعتراض، روز شنبه معوقات مزدی ما را پرداخت کنند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.

کارگران شهرداری کوت عبدالله امروز؛ ماجرای شکایت و بازداشت نمایندگان خود از معاون شهردار سوال پرسیدند. به گفته‌ی کارگران؛ آنطور که شهرداری می‌گوید شکایت از جانب شهرداری نبوده است.

آنها ادامه دادند:ما بدون حقوق و بیمه کار می‌کنیم اما حالا مشکل جدیدی برایِ دوستان ما پیش آمده است. درخواست ما این است که اگر قرار نیست حقوق و بیمه ما را پرداخت کنند، چنین دردسرهایی برای کارگران ایجاد نکنند.

چهارمین روز اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق،عیدی ،سنوات وحق بیمه و وعده های توخالی با تجمع مقابل استانداری خوزستان

روز چهارشنبه 18 اسفند، کارگران شهرداری کوت عبدالله درچهارمین روز اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق،عیدی ،سنوات وحق بیمه و وعده های توخالی دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند.

این کارگران که دو ماه معوقه‌ی مزدی – حقوق دی و بهمن – به همراه‌ عدم پرداخت عیدی و سنوات و عدم پرداختِ کامل حق بیمه از کارفرما طلبکارند به خبرنگار رسانه ای گفتند:کارگرانِ حداقل بگیر نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند ما کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفتیم در این وضعیتِ گرانی چگونه زندگی کنیم؟

آن‌هاافزودند: ما برای رسیدنِ به مطالبات خود تا تهران آمدیم، دفتر ریاست‌جمهوری به ما قول پیگیری داد اما تا الان کسی کاری برای ما انجام نداده است.