خطر بيکاری صدها کارگر کارخانه الکترونیک مادیران هشتگرد

خبرهای منتشره در روزهای اول سال نو، حاکی از سایه شوم بیکاری بالای سر صدها کارگرکارخانه الکترونیک مادیران هشتگرد می باشد.

درهمین رابطه،مدیر روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان البرزبه خبرنگاررسانه ای گفت: موضوع از مدیران این مجموعه پیگیری شد و اعلام شد این تصمیم قطعی نیست.

وی درباره دلایل عدم تمدید قراردادکارگران، گفت:  با توجه به اینکه شرکت مورد نظر در چندماه اخیر در حال زیان مالی است و تولیدات کاهش یافته و مشکلات اقتصادی افزایش یافته، تعدادی از پرسنل و کارگرانی که قرارداد آنها تمام شده از تمدید قرارداد خودداری می شود اما هنوز این تصمیم اعلام رسمی نشده است.