حتی کاکتوس‌‌ها هم از گرمايش زمین وحشت دارند

طبق مطالعه محققان دانشگاه آریزونا که تناسب رشد این گیاهان (کاکتوس) با افزایش دما را زير سئوال می برند، حدود ٦٠درصد از گونه های کاکتوس در دهه های آینده به دلیل گرم شدن کره زمین با آب و هوای نامناسب برای رشد روبرو خواهند شد.


محققان در این مطالعه که پنجشنبه درPlants Nature منتشر شد، می گویند اگر عوامل دیگر (ناپدید شدن زیستگاه ها، تخریب محیط طبیعی و غیره) را نیز اضافه کنیم، تا سال ٢٠٧٠، تا ٩٠ درصد از کاکتوس‌‌ها در معرض خطر انقراض قرار خواهند گرفت که این سه برابر برآورد فعلی است.
از بیابان های هم کف با سطح دریا تا کوه های مرتفع، از اکوسیستم های خشک گرفته تا جنگل های بارانی استوایی، حدود ١٥٠٠ گونه کاکتوس در سراسر قاره آمریکا و در آب و هوای مختلف زندگی می کنند.
مکزیک مرکزی و جنگل اقیانوس اطلس در امتداد سواحل برزیل، از نقاط مهم تنوع زیستی که سرشار از گونه های متفاوت است، به شمار می روند.
برای تائيد و راستی آزمايی این فرضیه که کاکتوس‌ها از دنیای گرم‌تر و مستعد خشکسالی سود می‌برند و با توجه به سناریوهای مختلف انباشت گازهای گلخانه ای، محققان به رهبری میشیل پیلت از دانشگاه آریزونا، داده‌های بیش از 400 گونه را بررسی کرده و از مدل‌هایی برای پیش‌بینی تکامل آنها در اواسط قرن و بعد استفاده کردند.
این مطالعات، “آینده بدبینانه تری را ترسیم می کنند.”
کاکتوس‌‌ها در حال حاضر با تهديدهائی چون گسترش کشاورزی، تخریب محیط زيست، از بین رفتن تنوع زیستی و استفاده از آنها برای اهداف مختلف، مواجهه هستند.
محققان خاطرنشان می‌کنند که با بيش از ٣٠ درصد در معرض انقراض گرفتن آنها، کاکتوس‌‌ها حتی بدون تغییرات آب و هوایی «یکی از گونه های موجود روی کره زمین را تشکیل می‌دهند» که خطر و تهديد بيشتری نسبت به گونه های ديگر متوجه آنها می باشد و اگر انتشار گازهای گلخانه ای به شدت کاهش نیابد، به زودی گرمایش زمین نیز مازادی بر اين تهديدات خواهد شد.
محققان همچنين خاطر نشان ساخته اند : “نتایج ما نشان می دهد که تغییرات آب و هوایی به محرک اصلی خطر انقراض کاکتوس‌‌ها تبدیل خواهد شد و ٦٠ تا ٩٠ درصد از گونه های ارزیابی شده، تحت تاثیر اين تغييرات خواهند بود.”
حدود ٢٥ درصد از گونه های کاکتوس می توانند آب و هوای ناشناخته ای را بیش از یک چهارم محدوده فعلی خود تا سال ٢٠٧٠ تجربه کنند.
مطالعات قبلی نشان داده اند که گرم شدن هوا تاثير قابل ملاحظه ای بر” فتوسنتز” – فرآیندی که در آن گیاهان از نور خورشید برای رشد CO2 و آب استفاده می کنند – دارد.