خودکامه گان می گویند : «نمی‌گذاریم مردگان علیه ما بپاخیزند.» …

گفتاری پیرامون دادگاه حمید نوری

ناصر رحیم خانی


خودکامه گان می گویند : «نمی‌گذاریم مردگان علیه ما بپاخیزند.»


آزادگان می گویند :« ستیز با قدرت، ستیز حافظه‌ست با فراموشی»

ناصر رحیم خانی

کارگزاران عقیدتی، حاکمان شرع و بازجو ـ شکنجه گران ، رو در روی زندانی محکوم به اعدام ومنتظر اعدام می‌گویند؛ با سردی و بی‌آزرمی هم می‌گویند: «نمی‌گذاریم مردگان علیه ما بپاخیزند؛ خبری از تو به گوش نسل آینده نمی‌رسد؛ از جریانِ تاریخ زدوده می‌شوی؛چیزی از تو برجای نمی‌ماند: نه اسمی از تو در دفتر ثبت نام مردگان و نه خاطره‌ای در ذهن زندگان.»

زندانی محکوم به اعدامِ منتظر اعدام، در پاسخ بازجو ـ شکنجه‌گر می‌گوید: «چطور می‌توانید جلوی مردم را بگیرید که

وقایع را به یاد نسپارند؟ به یاد سپاری امری اختیاری نیست. خارج از اختیار انسان است. چطور می‌توانید حافظه را زیر

نگین خود درآورید؟ حافظه‌ی مرا که زیر نگین نگرفته‌اید!»

به پیشنهاد و دعوتِ «کمیته استکهلم برگزاری جشن جنبش دادخواهی»،شماری از زنان و مردان آزادیخواه ایرانی ساکن استکهم ،روز یکشنبه ۸ ماه مه ۲۰۲۲ میلادی گرد هم آمدند در سالن بزرگ ساختمان( Allaktivitetshuset, Stora salen ) در محله ی سوندبی بری استکهلم برای گفت و گو و سخن گفتن پیرامون دادگاه حمید نوری .

رفیقان «کمیته استکهلم» از سر لطف ،وقتی هم به من دادند برای خواندن متنی نوشتاری پیرامون دادگاه حمید نوری.

همان متن را هم امروز شنبه ۱۴ ماه مه ۲۰۲۲ میلادی در رادیو همبستگی ــ استکهلم، باز خواندم آن هم به لطفِ محبت و پذیرش سعید افشار، مدیر رادیو همبستگی و فرزین ایرانفر همکار و همیار همیشگی رادیو.

گفتار پیرامون دادگاه حمید نوری

https://ufp-iran.org/wp-content/uploads/2022/05/Radio_Hambastegi_N_Rahimkhani_Payan_Dadgah_Nouri.mp3