احضار فعالان ملی مدنی در تبریز و ارومیه به پلیس امنیت

امروز شنبه ۲۵تیرماه ۱۴۰۱، پلیس امنیت شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، پس از تماس تلفنی جمعی از فعالان ملی مدنی را احضار کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، علی عزیزی، میکائیل قلی پور، هوشنگ نقی زاده، عطا کریمی، امیر ابراهیم لو، بهزاد پاشازاده، میلاد مختاری، فعالان ملی مدنی ساکن شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و کریم اسماعیل زاده، فعال ملی مدنی ساکن شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی، بصورت تلفنی به اداره پلیس امنیت احضار شدند.‌

یک منبع مطلع که خود او از احضار شدگان است به حقوق بشر در ایران گفت:”فردی که از پلیس امنیت ارومیه تماس گرفته بود اعلام کرد در صورت عدم حضور در جلسه بازجوئی دستور جلب خواهند گرفت.”

همچنین یک منبع مطلع از شهر تبریز اعلام کرد:”کریم اسماعیل زاده، با دریافت تماس تلفنی به اداره پلیس امنیت احضار شده و به او گفته شده که در صورت عدم حضور بازداشت خواهد شد.”

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند.

برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

احضار تلفنی و بصورت شفاهی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.‌

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

منبع : اخبار روز