سازمان ملل جای جنايتکاران عليه بشريت نيست

دعوت به فراخوان کمیته ی فرا گروهی

«نه به حضور آیت الله قتل عام در سازمان ملل»

بیایید به دنیا بگوییم جلاد دهه شصت، ابراهیم رئیسی نماینده ی ایران و ایرانیان نیست. جای رییسی و همه ی حاکمان حکومت اسلامی، زندان است نه در سازمان ملل. روز ۲۱ سپتامبر در نیویورک جمع خواهیم شد تا نشان دهیم ملت ایران از ملاهای ویران گر کشورمان بیزار است

 کمیته ی فرا گروهی «نه به حضور آیت الله قتل عام در سازمان ملل» از همه ی هموطنان می خواهد تا در کنار هم و فارغ از تمام تفاوت ها، به حضور این جنایتکار علیه بشریت اعتراض کنیم.

تیزر دعوت به فراخوان کمیته ی فرا گروهی «نه به حضور آیت الله قتل عام در سازمان ملل» :