فراخوان پشتیبانی و شرکت در تظاهرات سراسری برلین با صف مستقل بین المللی

فراخوان پشتیبانی و شرکت در تظاهرات سراسری همبستگی با مبارزات و اعتراضات سراسری زنان و مردم ایران  با شعار زن* زندگی آزادی در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲ در شهر برلین با صف مستقل بین المللی

درحمایت از خیزش سراسری اخیر مردم ایران بویژه زنان، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران، اتنیکها/ ملیت ها، معلمان و بازنشستگان، خانواده های دادخواه و جامعه کوئیرعلیه وضعیت موجود و سرکوبگران حاکم با شعار زن* زندگی آزادی و برای آزادی فوری زندانیان سیاسی و همه دستگیرشدگان اخیر ، همگان را به شرکت در صف مستقل بین المللی در تظاهرات گسترده ۲۲ اکتبر دعوت می کنیم. می آئیم تا بگوئیم رهائی حق ماست، قدرت ما، جمع ماست و ژینا، اسم رمز ماست.

#زن_زندگی_آزادی

#مهسا_ژینا_امینی

‎#نان_کار_آزادی

زندانی سیاسی بی هیچ قید و شرطی آزاد باید گردد!

نه به ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!

زنان کنشگر ایرانی در تبعید- برلن

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران- برلن

کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلن

کانون کنشگران سوسیالیست و دمکرات هانوفر

زمان: شنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲ ، ساعت ۱۵

شروع از: Großer Stern

ما ابتدا در روز شنبه ۲۲ اکتبر ساعت ۱۴ قبل از شروع تظاهرات روبروی

Schloss Bellevue, Spreeweg 1, 10557 Berlin

 گرد می آئیم تا بطور جمعی به محل تظاهرات رفته و صف مستقل خویش را تشکیل دهیم.

کسانی که با قطار به ایستگاه مرکزی برلین می رسند، میتوانند از همانجا با S5 به ایستگاه  Bellevue بیایند.

برای اطلاعات بیشتر و پیوستن به صف مستقل بین المللی در این روز می توانید با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید.

+49 177 2935663

+49 179 4941964