١٢ کشتە در اعتراضات دو روز گذشتە در شهرهای کردنشین

شمار کشتەشدگان اعتراضات دو روز اخیر در شهرهای کردنشین بە ١٢ نفر رسید. در همین حال شاهدان عینی از ادامه درگیری‌ها و وضعیت جنگی در مهاباد می‌گویند. بنیاد نوبل دعوت خود از نماینده جمهوری اسلامی را پس گرفت.

دويچه وله: بر اساس گزارش‌‌ها جمعه ۶ آبان (٢٨ اکتبر) چندین شهر ایران صحنه اعتراضات ضد حکومتی و رویارویی نیروهای امنیتی با معترضان هستند.

طبق تصاویری کە در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدە است، در مهاباد، بانه، مریوان، سقز و سنندج معترضین بە خیابان آمدەاند و شعارهای ضد حکومتی و حق طلبانه سر می‌دهند.

گفتە می‌شود کە نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشک‌آور و شلیک گلولە‌های ساچمەای و “جنگی” سعی می‌کنند از تجمع مردم جلوگیری کنند.

ادامه اعتراضات و درگیری‌های خیابانی در مهاباد

شاهدان میدانی از ادامه درگیری‌ها و وضعیت جنگی در مهاباد خبر می‌دهند. به گفتە منابع حقوق بشری در دو شبانه روز گذشتە دستکم پنج معترض در اثر اصابت گلولەهای جنگی در این شهر جان باختەاند و دە‌ها نفر نیز زخمی شدەاند.

یک شهروند از مهاباد بە دویچە ولە فارسی گفت: «بە دنبال خاکسپاری اسماعیل مولودی، اعتراضات در مهاباد شروع شدە و بدون وقفه ادامه دارند. مردم خشمگین هستند و هر بار با کشتە شدن یکی دیگر از معترضان بر خشم آنها افزودە می‌شود. در حال حاضر دفر ده‌ها خیابان و محلە مردم با مسدود کردن خیابان‌‌ها در حال اعتراض هستند و صداهای پی در پی تیراندازی در تمام شهر شنیده می‌شود.»

افزایش شمار جانباختگان اعتراضات در کردستان

طبق گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، شمار کشتە‌شدگان اعتراضات ضد حکومتی در شهرهای کردنشین، در ۴٨ ساعت گذشتە بە ١٢ نفر رسیده است.

بنیاد نوبل دعوت خود از نماینده جمهوری اسلامی را پس می‌گیرد

بنیاد نوبل اعلام کرد کە در واکنش به سرکوب اعتراضات سراسری، دعوت از سفیر جمهوری اسلامی برای شرکت در مراسم اهدای جایزه نوبل را پس می‌گیرد.

روزنامه “اکسپرِسِن” سوئد، روز جمعه ۶ آبان، در گزارشی به نقل از مسئولان بنیاد نوبل نوشتە است: «با توجه به وضعیت وخیم و در حال تشدید ایران تصمیم گرفته‌ایم که سفیر ایران نباید به مراسم جایزه نوبل دعوت شود.»