مرکز همکاری احزاب کردستان ايران: واپسین تلاش مذبوحانه قبل از سرنگونیتان را دیدیم

اطلاعيه مرکز همکاری احزاب کردستان ايران برای روز پنج شنبه ٢٦ آبانماه

واپسین تلاش مذبوحانه قبل از سرنگونیتان را دیدیم

به نام زن، زندگی، آزادی!

در حالی که مردم آزادیخواه کردستان و ایران خود را آماده کرده تا با تاب و توان بیشتر و با اراده ای پولادین پای در سومین ماه انقلابشان بگذارند، سپاه تروریستی پاسداران باری دیگر با موشک و پهپاد انتحاری مراکز احزاب کردستان را عمق خاک عراق و اقلیم کردستان مورد حمله قرار داد که متاسفانه شهید شدن دو تن و زخمی و مصدوم شدن شمار دیگری را در پی داشت.

ما و همه مردم ایران و کردستان اکنون نظاره‌گر واپسین تقلاهای قبل از مرگتان هستیم. اکنون نه تنها ما و مردم ایران و کردستان، بلکه خود نیز از آن مطمئن هستید آن که باید به زانو درآید و فنا بشود شما هستید نه ارادەی مردم بپاخاسته ایران. کما اینکە خود نیز بر این واقفید کە مقرات مرکزی احزاب کردستان در قلب مردم کردستان است و هر خانه و کوی و برزن و هر شهر و روستای کردستان مراکز و مقرات ماست. مردم کردستان نیز نه از موشک و پهپاد هراس دارند نه انقلابشان با این حملات بزدلانه منحرف میشود.

در وضعیت کنونی درخواست ما از همه اقشار مردم مبارز ایران و کردستان این است:

یک، روز ٢٦ آبانماه بعنوان شروع سومین ماه انقلاب، از اول صبح تا ظهر به اعتصاب عمومی دست زده و از ساعت ٤ عصر به بعد با تظاهرات وسیع از سومین ماه انقلاب زن، زندگی، آزادی پیشوازی بعمل آورند.

دو، در مدت دو ماه گذشته بازارهای کردستان ١٢ روز تمام در اعتصاب بوده و کسبه و بازاریان کردستان در این مدت سنگینی بار انقلاب را بر دوش کشیدەاند. بدین جهت برای محکم کردن اتحاد میان همه مردم ایران از تمامی شخصیت های سیاسی ایران، کنشگران و کمیته های محلات و نقش آفرینان این انقلاب درخواست داریم علاوه بر وسیعتر کردن تظاهرات با همه توان خویش در تلاش باشند تا بازار و کسبه شهرهای بزرگ و کارگران کارخانجات صنعتی نیز به این اعتصابات بپیوندند.

با این مهم نه تنها اتحاد و انسجام همه مردم ایران بیشتر میشود، به پیروزی نهایی این انقلاب نوین نیز نزدیکتر میشویم.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

٢٣ آبانماه ١٤٠١ – ١٤ نوامبر ٢٠٢٢