اقتصادی، اجتماعی

تحمیل طلبه‌ها به مدارس نشانگر شکست آموزشی رژیم

اکنون به‌جای هزاران معلم که اخراج شدند و صدها معلم مانند زنده یادان ونداد ایمانی، عبد الجلیل شهنازی، فرزاد کمانگر، بهمن عزتی، یحیی رحیمی و هرمز گرجی بیانی که اعدام شدند و به دانش‌آموران عشق [ادامه]

-

نگاهی به فهرست اعتراضات گروههای مختلف اجتماعی ایران طی آبان ماه ۱۴۰۲

مجموع این تحرکات نشان می دهد که جامعه کارگری ما صدا دارد، اما صدایش همچنان در پراکندگی موج میزند. کارگران ما باید درهرشرایطی به متشکل شدن خویش، حتی دردرون کارگاهها نیز بیاندیشند واین شعار را [ادامه]

-

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی

در ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، کارگران شاغل، بیکاران و بازنشستگان تاوان فساد، دزدی و حرص و ولع غارت‌گران را می‌پردازند. رفاه و آسایش و آزادی کارگران و بازنشستگان و سایر اقشار جامعه [ادامه]

اقتصادی، اجتماعی

مستضعف تا مستضعف: تاریخ یک مفهوم و چرخش‌های آن

ديدگاه فقیرسازی عمومی صرفا ابزار سرکوب نیست بلکه یک ایدئولوژی جهانی در عصر اقتصاد امروز است. اگر در امریکای امروز به عنوان مهد سرمایه‌داری مالی ۶۰ درصد خانواده‌ها برای گذران زندگی در پایان هر ماه [ادامه]

-

سوانح کاری باز هم قربانی می گيرد: چهار حادثه مرگبار طی شش ماه در بانه

به نوشته این خبرگزاری در اردیبهشت ۱۴۰۲، یک مقام رسمی پزشکی قانونی براساس آمارهای رسمی این نهاد که در واقع «متولی واقعیِ علت مرگ شهروندان» است، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱، دقیقا ۱۹۰۰ کارگر [ادامه]