اعلامیە های مشترک

تظاهرات در اتريش عليه سرکوب در کردستان و برای آزادی زندانيان سياسی

بيانيه مشترک روز جمعه ۱۹ اوت، تظاهراتي با شرکت ايرانيان مقيم اتريش در مقابل سفارت ايران در اتريش با شرکت بيش از ۷۰ نفر برگزار شد. اين تظاهرات به دعوت حزب دمکرات کردستان ايران، سازمان [ادامه]