-

اتحاد سراسری بازنشستگان: روزجهانی کارگر فرا می رسد؛ این روز را با شکوه برگزار کنیم

در عین حال سالی که گذشت سال برآمدن خروش آزادی‌خواهی و عدالتجویی مردم به ویژه زنان و دختران شجاع ایران برای داشتن زندگی سرشار از آزادی و رفع همه ی تبعیض هاو انواع ستم بود. [ادامه]

-

زنی که پوستش آیینه‌ی آفتاب کویر است و گیسوانش بوی دود می‌دهد

اسکویی به هنگام تحصیل در دانش‌سرای‌عالی سپاه‌دانش تهران همواره در مقام مبارزی کنشگر در اعتصابات و اعتراضات شرکت می‌جست و سرانجام برای ایجاد دگرگونی بنیادی وضع مردم محروم، فعالیت‌های فردی خود را به عنوان آموزگار [ادامه]

-

اطلاعيه تشکل های کارگری و بازنشستگان به مناسبت روز جهانی کارگر

کارگران اعتصابی در این مقطع برای حفظ و ارتقای جایگاه طبقۀ خود ضروری است که پایان دادن جنایتکارانۀ مسموم سازی شیمیایی دانش آموزان، فرزندان طبقات کارگر ( و نیروی کار فردا) و آموزش و درمان [ادامه]

-

ادامه اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای / اعتصابات کارگران بخش انرژی ، بازنشستگان و معلمان

همانطور که در بیانیه اعتصاب خود اعلام کردیم ما کارگرن پروژه ای پیمانی نفت با دو خواست فوری افزایش ۷۹ درصدی دستمزدهای خود و ۲۰ روز کار و۱۰ روز اعتراض از روز گذشته اعتصاب سراسری [ادامه]

-

حملات تروریستی- شیمیایی به دانش آموزان دختر توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران

دختران دانش آموز بدون حجاب و رعایت مقررات پوشش فرمایشی در مدارس و خیابان و روی آوری به رقص وشادی روزانه حضور برجسته یکی از نیروهای محرکه انقلاب « زن ، زندگی ، آزادی » [ادامه]

-

بیانیه اعتصاب شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت / اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای

علیرغم رشد نجومی تورم، پیمانکاران چپاولگر همچنان در اندیشه تحمیل دستمزدهای بسیار ناچیزی هستند و حتی در جاهایی هم که زیر فشار اعتراضات ما به خواست بیست روز کار و ده روز استراحت گردن گذاشته [ادامه]