حملات تروریستی- شیمیایی به دانش آموزان دختر توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران

دختران دانش آموز بدون حجاب و رعایت مقررات پوشش فرمایشی در مدارس و خیابان و روی آوری به رقص وشادی روزانه حضور برجسته یکی از نیروهای محرکه انقلاب « زن ، زندگی ، آزادی » را به نمایش می گذراند. دانش آموزان معترض نه تنها علیه حجاب اجباری بلکه هم صدا با زنان و مردان جنبش انقلابی « ژن ، ژیان ، ئازادی » با شعارهای ساختار شکنانه مردمان ایران خواهان تمامی اشکال تبعیض و ستم ناشی از حاکمیت مذهبی در ایران هستند. تداوم این پیکار بیان روشن عزم واراده خلل ناپذیر این نسل آینده ساز در جهت پایان بخشیدن به ‌نظام زن ستیز جمهوری اسلامی ایران است

اطلاعيه سه ائتلاف سياسی در باره‌ی حملات تروریستی- شیمیایی به دانش آموزان دختر توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران

حملات تروریستی- شیمیایی به دانش آموزان دختر توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران

با اینکه گزارش ها از مسمومیت دانش آموزان اولین بار در آذر ماه سال پیش منتشر شد و بدنبال آن چند هفته مانده به آخر سال خبرها مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت، سپس واکنش های مقام های نظام در ایران ابتدا انکار، بعد تائید ضمنی و در آخر با انکار روبرو شد. با این حال بی اعتنائی و بی مسئولیتی حاکمیت برای پایان دادن به این حملات شیمیائی به کودکان و نو جوانان در مدارس ایران ادامه دارد .
با آغاز سال نو و گشایش مدارس حملات شیمیائی و مسموم کردن دانش آموزان به خصوص مدارس دخترانه ادامه پیدا کرد. بنا به منابع حقوق بشری در روز یکشنبه ٢٠ فرودین امسال کارو پشا بادی نو جوان ١٦ساله یکی از دانش آموزان مدارس تهران جان سپرد. به گفته سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در طول این حملات شیمیائی تاکنون “دست کم ۱۳ هزار دانش آموز دختر در پی مسمومیت به بیمارستان ها و مراکز درمانی منتقل شدند” . این عملیات سازمان یافته نیروهای غیر رسمی دستگاه های سرکوب دولتی با هدف اشاعه ترس و وحشت در میان دانش آموزان و خانواده های آنها به منظور جلوگیری از رشد نافرمانی مدنی و گسترش مبارزات اعتراضی به اجرا گذاشته شده و می شود .
جنبش اعتراضی دانش آموزان با ماهیتی دموکراتیک و اقتدار شکن در بستر خیزش ژینا پا به میدان گذاشت و به روند انقلابی جنبش « ژن ، ژیان ، ئازادی » ابعاد نوینی بخشید . همگامی و همراهی اعتراضات پر شور دانش آموزان در روند جنبش انقلابی برای نخستین بار در تاریخ اخیر کشور توانست فضای اقتدار زده نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران را به چالش به کشد و جبهه نوینی از مبارزات ضد رژیمی را پی ریزی کند .جنبش دانش آموزان همچنین در ادامه مبارزات خود توانست جایگاه یک نیروی محرکه توانمند و غیر قابل انکاری را در عرصه پیکار علیه نهاد آموزش و پرورش نظام حاکم کسب کند و پایه های فرهنگ اقتدارگرای مذهبی حاکمیت فاشیستی را به لرزه در آورد .
به رغم موعظه های وزارت آموزش و پرورش سردمداران نظام، حول اهمیت و حفظ “نظام تربیتی” رژیم از جمله “تبیین سبک زندگی ایرانی اسلامی” و همزمان تهدید دانش آموزان به جرائم و مجازات های سخت در صورت سر پیچی از دستور ها و مقررات اجباری و فرمایشی، تا به امروز دانش آموزان مبارز زیر بار این فرمایش ها نه رفته‌اند. آنها با تکیه برمبارزات پیگیر خود و حمایت و پشتیبانی معلمان مبارز و آزادی خواه و دموکرات و نیز خانواده های حق طلب خود عملن بار دیگر به رویاروئی مستقیم با مزدوران رژیم به پا خواسته اند .
دختران دانش آموز بدون حجاب و رعایت مقررات پوشش فرمایشی در مدارس و خیابان و روی آوری به رقص وشادی روزانه حضور برجسته یکی از نیروهای محرکه انقلاب « زن ، زندگی ، آزادی » را به نمایش می گذراند. دانش آموزان معترض نه تنها علیه حجاب اجباری بلکه هم صدا با زنان و مردان جنبش انقلابی « ژن ، ژیان ، ئازادی » با شعارهای ساختار شکنانه مردمان ایران خواهان تمامی اشکال تبعیض و ستم ناشی از حاکمیت مذهبی در ایران هستند. تداوم این پیکار بیان روشن عزم واراده خلل ناپذیر این نسل آینده ساز در جهت پایان بخشیدن به ‌نظام زن ستیز جمهوری اسلامی ایران است .
ما سه تشکیلات سیاسی در کنار هم از این مبارزات به حق و خواست های دموکراتیک این جنبش نه تنها پشتیبانی می کنیم بلکه نیرو ها، احزاب و سازمان های آزادی خواه و برابری طلب را به همکاری مشترک در این راه فرا می خوانیم .
ما در کنار مردم حملات و تهاجم نظام یافته مزدوران رژیم به صفوف جنبش های اجتماعی، سیاسی و مدنی مردمان ایران را قاطعانه محکوم می کنیم و بر این باوریم که تحقق ابتدائی ترین حقوق فردی و اجتماعی شهروندی در ایران ابتدا مستلزم براندازی حاکمیت تمامیت خواه مذهبی و بر قراری جمهوری، دموکراسی و جدائی دین و دولت در ساختاری غیرمتمرکز فدرالی ست .

سرنگون باد نظام جمهوری اسلامی

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
شنبه ٢ اردیبهشت ١٤٠٢ / ٢٢ آپریل ٢٠٢٣