اطلاعيه : گسترده باد پیکار جهانی کارگران برای بر پائی دنیائی عاری ازستم و استثمار

انتشار منشور ١٢ مادەای تهیه شدە توسط ٢٠ نهاد مدنی و صنفی، با استقبال وسیعی از سوی فعالین، سازمان‌ها و احزاب سیاسی چپ و دمکرات روبرو شد و نشان داد که تا چه حد چنین تلاش‌هائی می‌تواند برای تقویت پایه‌های پیوند جنبش کارگری با دیگر جنبش‌های اجتماعی، که برای رسیدن به مطالبات حق طلبانه و آزادیخواهانه  و رهائی از فقر و نابرابری، تبعیض و ستم مبارزه می‌کنند، موثر بوده و خود به عاملی فدراتیو تبدیل شود. عرضه این منشور و منشورهای مشابه، نشانه بارزی از ارتقاء مبارزات صنفی به سطح مبارزات سیاسی محسوب می شود

اطلاعيه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به مناسبت اول ماه مه (١١ ارديبهشت) :

گسترده باد پیکار جهانی کارگران برای بر پائی دنیائی عاری ازستم و استثمار

اول ماه مه،روزجهانی کارگر برهمه کارگران وزحمتکشان وهمه زنان ومردان آزادیخواه ایران مبارک باد

امسال در ایران کارگران و زحمتکشان در شرایطی به استقبال اول ماه مه می‌روند که ماههاست  جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»  جامعه ایران را به خروش در آورده وحکومت فاسد و جنایتکار اسلامی را به چالش کشیده است، جنبشی که همچنان در اشکال گوناگون تداوم و استمرار دارد.

در آستانه اول ماه مه، از اول اردیبهشت، کارگران و کارمندان شرکت های نفت ، گاز و پتروشیمی در واحدهای مختلف اعتصاباتی با عنوان «کمپین ١٤٠٢» را آغاز کرده‌اند و هر روز تعداد بیشتری از کارگران شرکتهای پیمانکاری به آن می پیوندند. این کمپین اعتصابی در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال ١٤٠٢سازماندهی شده و کارگران با تحویل وسایل خود کارگاه‌ها را ترک می‌کنند. کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود به میزان  ٧٩ درصد هستند.

بحران عمیق اقتصادی که با بی ارزش شدن ریال و افزایش صعودی قیمت دلار در فاصله کوتاه، تورم لجام گسیخته‌ جاری را شدت بخشیده،  از یک سو حاصل ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران واز سوی دیگر حاصل سیاست‌ها و عملکرد ضد مردمی نظام جمهوری اسلامی است. در این میان، سیاست رژیم نه تنها بی پاسخ گذاشتن مطالبات برحق توده‌ها، بلکه رواج فساد فراگیر، سرکوب و ستم و تحدید و پایمال کردن ابتدائی‌ترین حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم است.

طی سال گذشته، تعرضات حکومت بە حقوق دستمزد بگیران بیشتر شده است. در شرایط تورم رسمی ٤٦ درصدی و رشد شتابان قیمت‌ها، به ویژه تورم ٧٠ درصدی مواد غذایی و ٦٠ درصدی هزینه مسکن، مصوبه “شورای عالی کار” رژیم در افزایش تنها  ٢٧ درصد دستمزدها، چیزی جز کاهش قدرت خرید و لاغرتر شدن سبد معیشت میلیون‌ها کارگر، زحمتکش و حقوق‌بگیر نیست.

همزمان با رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم، حکومت برای پرکردن خزانه خالی دست به جیب مردم برده و در تلاش است با افزایش بیشتر عوارض و مالیاتها، محرومیت بیشتری بر زحمتکشان تحمیل کرده و با تغییر قوانین، باقیمانده دستاوردهای کنونی کارگران را نیز پایمال کند.  

در سال گذشته،  اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای از سوی کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزد و حقوق‌بگیران با خواست‌های مطالباتی به وقوع پیوسته وهمچنان ادامه دارند. تداوم این مبارزات و همراه شدن آن با جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقطه عطفی خواهد بود در روند مبارزه مردم برای رهائی از این حکومت فاسد و جنایتکار و رسیدن به آزادی و دمکراسی و تحقق خواسته‌هائی که روزانه در اعتراضات و اعتصابات  فریاد زده شده و می‌شوند.

طی سالی که گذشت، حکومت بسیاری از رهبران و فعالین صنفی ، سندیکائی  و مدنی را دستگیر و به زندان‌های طولانی محکوم کرد. صدها معلم و کارگر، به بهانه حضور در اعتراضات، جریمه و اخراج شدند. اما علیرغم این دستگیری‌ها و محاكمات و احکام سنگین، حرکت کارگران و معلمان و بازنشستگان  ادامه یافت وهر بار به جای مبارزی دستگیر شده، فعال دیگری در صف مقدم جای می گیرد.

انتشار منشور ١٢ مادەای تهیه شدە توسط ٢٠ نهاد مدنی و صنفی، با استقبال وسیعی از سوی فعالین، سازمان‌ها و احزاب سیاسی چپ و دمکرات روبرو شد و نشان داد که تا چه حد چنین تلاش‌هائی می‌تواند برای تقویت پایه‌های پیوند جنبش کارگری با دیگر جنبش‌های اجتماعی، که برای رسیدن به مطالبات حق طلبانه و آزادیخواهانه  و رهائی از فقر و نابرابری، تبعیض و ستم مبارزه می‌کنند، موثر بوده و خود به عاملی فدراتیو تبدیل شود. عرضه این منشور و منشورهای مشابه، نشانه بارزی از ارتقاء مبارزات صنفی به سطح مبارزات سیاسی محسوب می شود.

روز جهانی کارگر در حالی فرا می‌رسد که جهان سرمایه‌داری همچنان گرفتار بحران‌های دوران حیات خود است. سیاستهای نئولیبرالی و تمهيدات دولت‌های سرمایه‌داری، از جمله برداشتن مبالغ بسیار هنگفت از سرمایه و ثروت متعلق به مردم و ریختن آن به جیب سرمایه‌داران و اسلحه فروشان و جنگ افروزیها و ..  نه تنها موجب تخفیف این بحرانها نشده بلکه باعث  کاهش سطح زندگی توده‌ها، گسترش بیکاری و خانه خرابی صدها  میلیون‌ انسان در سراسر جهان شده است.  سال گذشته، کارگران، زحتمکشان،  دستمزد و حقوق بگیران در کشورهای مختلف سرمایه‌داری، علیه  گرانی و تورم و برای افزایش دستمزدها، دست به اعتراضات واعتصابات گسترده  زدند. ماه‌های اخیرکشور فرانسه شاهد بزرگترین اعتصابات و تظاهرات خیابانی طی سالهای اخیر در اعتراض به افزایش سال‌های سنوات خدمت با دستبرد دولت در قوانین بازنشستگی بود. 

در ایران، بی‌گمان حضور مستقل و متشكل طبقه کارگر با خواست‌ها و مطالبات خود در پیشروی جنبش آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه مردم ضرورتی انکارناپذیر است. به کارگیری همه اشکال مبارزه از سوی کارگران و به ویژه گسترش اعتصابات کارگری برای تحقق مطالبات خود و از جمله برای برپائی تشکل‌های مستقل کارگری، دستمزد بالاتر از خط فقر، امنیت شغلی، لغو قراردادهای موقت کار و دیگر مطالبات می‌تواند در تقویت و سراسری شدن جنبش اعتراضی توده‌ها نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای ایفاء کند. گسترش و تداوم اعتصابات کارگران و زحمتکشان  و سراسری شدن آن، عامل عمده ای در تقویت وگسترش جنبش اعتراضی و مرحله‌ای اساسی برای برچیدن بساط نظام جمهوری اسلامی به شمار می آید.  

تجربه جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که تا چه حد این حکومت در مقابل اعتراضات یکپارچه و متحد مردم ناتوان است. سرکوب وحشیانه و بی حد و مرز رژیم نمی تواند  جنبش مردم را متوقف سازد و این جنبش به اشکال مختلف  تداوم خواهد یافت.

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، فرا رسیدن اول ماه مه ( یازده اردیبهشت)،  روز همبستگی کارگران در سرتاسر جهان برای پی‌افکندن دنیائی نو و عاری از ستم طبقاتی و استثمار را به همه کارگران و زحمتکشان و همه زنان و مردان آزادی‌خواه، شادباش و تبریک می‌گوید.

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن حمایت و پشتیبانی گسترده و همه جانبه از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران، صمیمانه‌ترین درودهای خود را به همه مبارزان راه آزاد ی، دموکراسی و سوسیالیسم تقدیم می‌کند.

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر
گسترده تر باد مبارزات کارگران ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

٨ اردیبهشت ١٤٠٢ – ٢٨ آوریل ٢٠٢٣