اعلانات، گزارش

خطر اعدام ۱۵ زندانی مرتبط با اعتراضات سراسری : هشدارعفو بین‌الملل

پیشتر عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۳ درباره ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۲ اجرای احکام اعدام را دو برابر کرده و ناپدیدسازی قهری، شکنجه و دیگر [ادامه]

-

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران / فرامرز دادور

ديدگاه استراتژیِ نادرستِ مبتنی بر سازمانیابی بخش کوچکی از فعالان سیاسی معتقد به سوسیالیسم و تلاش برای برقراری سوسیالیسم بدون پذیرش داوطلبانه و اقدامات آگاهانهِ خود کارگران و زحمتکشان، در دراز مدت جامعه را با [ادامه]

سیاسی، ديدگاه، ...

انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی، باز هم ورشکستگی حکومت را بیش‌تر به نمایش گذاشت

با این وجود، باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا باز هم جنبش‌های اجتماعی ما و در پیشاپیش همه جنبش کارگری، هم‌چون گذشته به‌طور پراکنده و موضعی و مقطعی به مبارزه خود علیه این حکومت [ادامه]

-

سالنامه کارگری: کارگران، ستون پایدار مقاومت و اعتراض

ششمین شماره گزارش سالانه کارگری بنیاد رسانه‌ای زمانه نگاهی دارد به مسائل مربوط به حقوق کارگران ایران در سال ۲۰۲۳/۱۴۰۲. سالنامه کارگری: کارگران، ستون پایدار مقاومت و اعتراض درباره گزارش‌های کارگری زمانه زمانه در شش [ادامه]

-

اطلاعيه مشترک : انتخابات دولتی، چالشی با جنبش زن، زندگی، آزادی

در این شرایط حساس تاریخی پیوستگی و هم دلی مردم در مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران شرط اصلی پیروزی مردم است. در این دوران، فریبکاران زیادی قصد خود محوری، رهبری و پادشاهی دارند که جامعه باید بشدت از آنها پرهیز کند. ما معتقدیم فقط جمهور مردم با قدرت خودشان رهبران اصلی انقلاب “زن ، [ادامه]

اعلانات، گزارش

عباس دریس، مجاهد کورکور و رضا رسایی در خطر اعدام قرار دارند

وکیل عباس دریس می‌گوید دیوان عالی می‌توانست مجازات اعدام را از پرونده او حذف کند. درخواست اعاده دادرسی مجاهد کورکور در دیوان عالی ثبت شده و حکم اعدام رضا رسایی دردیوان عالی تایید شده است. [ادامه]

-

ضرورت مبارزه برای جمهوری در راستای پیروزی انقلاب دمکراتیک

هم اکنون، مباحث زیادی در جامعه در مورد چگونگی عبور از نظام استبدادی-مذهبی حاضر و دستیابی به حکومت مردمی در چارچوب دمکراسی، جدایی دین از دولت و نهادینه کردن موازین عادلانه اقتصادی و اجتماعی جاری [ادامه]

اقتصادی، اجتماعی

مستضعف تا مستضعف: تاریخ یک مفهوم و چرخش‌های آن

ديدگاه فقیرسازی عمومی صرفا ابزار سرکوب نیست بلکه یک ایدئولوژی جهانی در عصر اقتصاد امروز است. اگر در امریکای امروز به عنوان مهد سرمایه‌داری مالی ۶۰ درصد خانواده‌ها برای گذران زندگی در پایان هر ماه [ادامه]