-

پیش‌نویس قطعنامه‌ شورای حکام آژانس و احتمال توقف کامل مذاکرات احیای برجام

ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه ایران به شورای حکام آژانس توسط آمریکا و تروئیکای اروپایی (راديو فردا) آمریکا و سه قدرت اروپایی عضو برجام شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان در حال فشار آوردن به شورای حکام [ادامه]