حقوق بشر، دادخواهی، ...

درخواست برای لغو نشدن تحريمهای حقوق بشری در مذاکرات وين

۹ سازمان مدنی خواستار لغو نشدن تحریم‌های حقوق‌بشری مقام‌های جمهوری اسلامی شدند ۹ سازمان مدنی فعال در حوزه حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای تاکید کرده‌اند که تحریم‌های حقوق‌بشری مرتبط با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به [ادامه]