سیاسی، ديدگاه، ...

انقلاب بهمن: نه ستایش و نه بیزاری؛ تاکید بر درس‌آموزی

ديدگاه نشستن به داوری خود با نگاه در آیینه‌ی اعمال خویش، یادگیری نگرش انتقادی، خردورزی، اندیشه‌ی خودبنیاد، خودآگاهی و آگاهی به حق شهروندی، فهم درک مدرنیته در برابر واپسگرایی و رد مدرنیزاسیون آمرانه، و ایستادگی‌ها [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

۲۲ بهمن، سالگرد انقلاب ضدسلطنتی، انقلابی که ربوده شد

ديدگاه روحانیون شیعه برای این اقدام نیاز به تریبون داشتند، داریوش همایون می‌گوید در دوران حکومت سلطنتی پهلوی مساجد از ۲۰۰ عدد به ۵۵ هزار عدد رسیدند و بودجه حوزه‌های علمیه عملا ۲۰۰ برابر شد.حکومت [ادامه]

اعلانات، گزارش

عباس دریس، مجاهد کورکور و رضا رسایی در خطر اعدام قرار دارند

وکیل عباس دریس می‌گوید دیوان عالی می‌توانست مجازات اعدام را از پرونده او حذف کند. درخواست اعاده دادرسی مجاهد کورکور در دیوان عالی ثبت شده و حکم اعدام رضا رسایی دردیوان عالی تایید شده است. [ادامه]

-

در آستانه دومین سال جنبش زن، زندگی، آزادی، خیزش انقلابی تداوم داشته و آرام پیش می‌رود

یک دلیل آشکار این امر، همانا نبود و کمبود تشکل‌های طبقاتی و صنفی مستقل در میان کارگران، زحمتکشان و دیگر گروه‌های اجتماعی، رهبری منسجم و سازمانگر و فقدان یک برنامه سیاسی روشن و عدم شکلگیری [ادامه]

اقتصادی، اجتماعی

ویژگی‌ها و بغرنج‌های جنبش‌های ضد‌سیستمی

ديدگاه اینان، برخلاف کارگران صنعتیِ سده‌‌ی گذشته که منافعی مشترک داشتند و متحد بودند، نیروی اجتماعیِ یکپارچه و متحد با خواست‌هایی مشترک را تشکیل نمی‌دهند. به واقع، سوژه‌های تغییرات اجتماعیِ امروزی، مردمان گوناگونی‌ را در [ادامه]

انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

مقایسه‌ی دو نوع جنبش خودانگیخته در جامعه‌ی ما / علی فرزانه

علی فرزانه مقایسه‌ی دو نوع جنبش خودانگیخته در جامعه‌ی ما نسخه پی دی اف منبع : نقد با مقدمه‌ای ضروری، مقایسه‌ی میان دو مضمون و شکل مبارزه‌ی خودانگیخته‌ی اجتماعی را یکی بر بنیادی اقتصادی ـ [ادامه]