-

تجمع اعتراضی رانندگان پیک موتوری اسنپ‌فود

چهارشنبه (۲۰ بهمن ۱۴۰۰) جمعی از پیک موتوری‌های اسنپ‌فود با تجمع جلوی دفتر مرکزی این شرکت اعتراض‌شان را ابراز کردند.این اولین بار است که پیک‌های موتوری‌ اسنپ‌فود با درج کتبی مطالبات‌شان بر پلاکارد و کاغذ [ادامه]