-

ديدگاه: آیا سرکوب می‌تواند جنبش‌های اجتماعی را خاموش کند

نظام‌های غیر دموکراتیک، (از کشورهای سابقاً اقمار اتحاد شوروی تا دیکتاتوری‌های آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی)، را داریم که به دلیل ناتوانی «جامعه‌ی مدنی»، پی‌در‌پی با انقلاب و فروپاشی مواجه شده‌اند و یا بی‌ثباتی‌های درازمدت [ادامه]