انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

تأملاتی درباره‌ی طبقات

منبع : نقد علیرضا خیراللهی – میلاد عمرانی نسخه پی دی اف (کليک) مطالعه‌ی وضعیت ساختاری طبقات اجتماعی در ایران معاصر (١٣٩٦ – ١٣٣٥) در اغلبِ مباحثات جریان نقد اقتصاد سیاسیِ ایران، ایده‌ی روشنی در مورد [ادامه]