اعلانات، گزارش

گاهنامه‌ی برابری: انتشار شماره یک، زمستان ۱۴۰۲

گاهنامه‌ی «برابری» شماره یک، زمستان ۱۴۰۲ انتشار يافت موضوع این شماره:  مقاومت و مبارزات پیگیر اجتماعی، مدنی و سیاسی زنان در ایران گاهنامه‌ی “برابری”نشریه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان، زیر نظر شورای سردبیران: منیژه [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

فصلنامه‌ی مُروا شماره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ انتشار یافت

موضوع این شماره: جمهوری و جمهوریخواهی در ایران فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: امید اقدمی (مراد رضایی) و علی صمد صفحه آرایی و گرافیک: [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

فصلنامه‌ی مُروا شماره ۱۴ بهار ۱۴۰۲ انتشار یافت

فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: امید اقدمی (مراد رضایی) و علی صمد فصلنامه‌ی مُروا شماره ۱۴ بهار ۱۴۰۲ انتشار یافت موضوع این شماره: زن، [ادامه]

اقتصادی، اجتماعی

ديدگاه : جوانان مخالف تبعیض و نابرابری به دنبال گذر از هر مدل از دیکتاتوری هستند

ديدگاه این نیروها با وجود تنوعاتی که در میانشان وجود دارد متحد علیه تبعیض، اتوریته، حکومت فردی، ولایی، موروثی و ایدئولوژیک و برای زندگی در یک جهان بهتر و امروزی، مبارزه می کنند. آنها به [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک با مجوز اولیه لایحه تبادل زندانی با ایران موافقت کرد

علی صمد کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک با مجوز اولیه لایحه تبادل زندانی با ایران موافقت کرد پرونده تروریسم جمهوری اسلامی در بلژیکافراد وابسته به ارگان ‌های امنیتی حکومت اسلامی ایران بارها در دوره های [ادامه]

-

فصلنامه‌ی مُروا شماره یازده زمستان 1400 انتشار یافت

يازدهمين شماره فصلنامه‌ی مُروا منتشر شد. موضوع این شماره: سندیکاها و اتحادیه های کارگری در ایران و جهانفصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: امید اقدمی(مراد رضایی) [ادامه]