فصلنامه‌ی مُروا شماره یازده زمستان 1400 انتشار یافت

يازدهمين شماره فصلنامه‌ی مُروا منتشر شد.

موضوع این شماره: سندیکاها و اتحادیه های کارگری در ایران و جهان
فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: امید اقدمی(مراد رضایی) و علی صمد
همکاران این شماره: مریم کامکار، شیرین میرزانژاد، حسن نادری، حسین اکبری، آناهیتا آسمان، ساسان صدقی نیا، سعید مشفق، حسین غبرایی، داود احمدلو، دکتر گودرز اقتداری، بیــژن میثمــی، جعفرحسین زاده، دنیز ایشچی، امید اقدمی(مراد رضایی) و علی صمد
صفحه آرایی و گرافیک: امید اقدمی(مراد رضایی)


فصلنامه‌ی مُروا در فرمات نشریه بصورت پی دی اف

منبع : اخبار روز