فصلنامه ی مُروا، شماره ۱۲ – بهار ۱۴۰۱ انتشار یافت

انتشار فصلنامه ی مُروا – شماره ۱۲ – بهار ۱۴۰۱

موضوع این شماره:  مجازات مرگ به جرم زن بودن


فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر : امید اقدمی (مراد رضایی) و علی صمد

همکاران این شماره: رضوان مقدم، زهرا باقری‌شاد، ژاکاو نیک، ملیحه حیاتی، رویا، عاطفه اسدی، داود احمدلو، پروین محسنی، س. مشفق، شعله زمینی، حسین غبرایی، مهرداد درویش پور، رزا روزبهان، بیــژن میثمــی، اشرف گیلانی، علی صمد و امید اقدمی (مراد رضایی)،

صفحه آرایی و گرافیک : امید اقدمی (مراد رضایی)

فصلنامه‌ی مُروا در فرمات نشریه بصورت پی دی اف :