اعلاميه و بيانيه های سازمانی

به مناسبت ٢٥ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

در دو سه ساله گذشته و بخصوص پس از حرکت «دختران خيابان انقلاب» دستگاه‌های پلیسی – امنیتی رژیم، خشونت علیه زنان معترض به حجاب اجباری را افزایش داده و با ضرب و شتم این زنان  [ادامه]

اعلامیە های مشترک

قتل های ناموسی: خشونتی وحشیانه علیه زنان که زیر سایه قوانین قرون وسطائی حکومت اسلامی رواج یافته است

تردیدی نیست که سرنگونی حکومت اسلامی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک، جدائی دین و دولت و فدرال تنها اولین گام در راه رهایی کل جامعه و بخصوص زنان می‌باشد. پس از آن اما ، مبارزه [ادامه]

اعلاميه و بيانيه های سازمانی

قتل رومینا اشرفی با داس مرگبار غیرت مردانه در پناه قوانین ضد زن حکومت اسلامی راشدیدا محکوم می کنیم

واکنش جامعه و بخصوص جوانان به  قتل هولناک  رومینا، دخترک ١٣ ساله،  نشان از آن دارد که افکار عمومی با ابراز انزجار و تنفر از« قتل های ناموسی»  و خشونتی که بر زنان  می رود، حکومت اسلامی را در این [ادامه]