مراسم و قرائت قطعنامه علیه قتل‌های ناموسی و قتل مونا حیدری در سنندج

منبع : اخبار روز

روز یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ به فراخوان فعالین حقوق زنان، تجمعی در اعتراض به قتل‌های ناموسی و قتل فجیح مونا حیدری، دختر ۱۷ ساله اهوازی که وحشیانه توسط همسر و برادر همسرش بقتل رسید برگزار شد.
تجمع‌کنندگان معترض با در دست‌گرفتن پلاکاردهایی علیه قتل‌های ناموسی و سخنرانی دو نفر از فعالین حقوق زنان اعتراض و نارضایتی خود را اعلام کردند.
سخنران اول خطاب به همهٔ آزادیخواهان اعلام کرد؛ وظیفهٔ همه ماست تا با ایجاد صفی محکم و گسترده جهت مقابله با این پدیدە شنیع، یعنی قتل زنان تحت هر نام و عنوانی، از جملە قتلهای ناموسی در جامعە مبارزه کنیم. او تأکید کرد که تنها با اعتراض و مبارزه گسترده مردم و بویژه زنان و مردان آزادیخواه و مخالف ستم و خشونت، می‌توان به جنایت قتل زنان بیگناه پایان داد.
همچنین، سخنران دوم به قرائت قطعنامه در جمع معترضین پرداخت که به شرح زیر است. ما شرکت کنندگان در این گردهمایی خواهان:

‏۱-‎ متوقف شدن نقض حقوق و خشونت علیه زنان، و قتل زنان هستیم.
۲- نباید در مقابل ستم و بی‌عدالتی علیە زنان ساکت نشست.
۳- زن ناموس هیچکس نیست! اعمال خشونت بر زنان در اشکال گوناگون به بهانه‌های واهی محکوم است.
‏۴-‎ لازم است متحد شد و در همبستگی اجتماعی بطور هدفمند به مقابله با ارتجاع ضد زن در هر شکل و لباسی و تحت هر عنوان ” قومی- مذهبی” ایستاد و آنها را وادار به عقب نشینی کرد.
۵- حقوق انسانی و اجتماعی زنان به عنوان انسان‌های برابر در جامعه باید به رسمیت شناخته شود و‌ برای پیش برد این امر مهم باید صف متحد و متشکل جنبش آزادی زن را تقویت کرد.

فعالین حقوق زن -سنندج
۲۴ بهمن ۱۴۰۰