گرسنگی موجود در افغانستان می‌تواند بیش از جنگ ٢٠ساله قربانی بگیرد

کمیته بین‌المللی نجات هشدار می‌دهد که گرسنگی موجود در افغانستان می‌تواند بیش از جنگ ٢٠ ساله از مردم افغانستان قربانی بگیرد و از آمریکا و اتحادیه اروپا می‌خواهد تا فورا به بحران اقتصادی افغانستان رسیدگی کنند.

متن توسط:زکریا حسنی (ار اف آی)

پس از فروپاشی نظام جمهوریت افغانستان و قدرت‌گیری گروه بنیادگرا و تندرو طالبان، اینک افغانستان با بحران انسانی جدی و گرسنگی سراسری روبه‌رو است.

کمیته بین‌المللی نجات می‌گوید ٦‬ ماه پس از تغییر نظام در افغانستان هم‌اینک ٩‬٧ درصد از جمعیت افغانستان با گرسنگی روبه‌رو است و نیازها به کمک‌های بشردوستانه در سراسر این کشور نیز به شدت افزایش یافته است.

به بنیاد آمارهای این نهاد بین‌المللی، با شدید شدن سرمای زمستان، میلیون خانواده در افغانستان در شرایط ناگواری قرار دارند و بیش از نیمی از جمعیت این کشور نیز با کمبود شدید مواد غذایی روبه‌رو هستند.

باتوجه به همین بحران انسانی، کمیته بین‌المللی نجات خواهان بازتعریف فوری سیاست شده و از رهبران آمریکا و اتحادیه اروپا می‌خواهد تا به بحران اقتصادی در افغانستان رسیدگی کنند.

ویکی آکن، مسئول کمیته بین‌المللی نجات در افغانستان می‌گوید:«کمیته بین‌المللی نجات در ده‌ها موقعیت بحرانی کار کرده اما ما ندیده‌ایم که وضعیت کل کشور چنین سریع به وخامت بگراید.»

به باور این کمیته، لغزش افغانستان به سوی فاجعه، بیشتر به دلیل سیاست‌های جامعه جهانی است تا جنگ و بلایای طبیعی. 

میلیون‌ها تن برای زنده ماندن در افغانستان، وابسته به کمک‌های بشردوستانه هستند، اما به باور کمیته بین‌المللی نجات، کمک‌های بشردوستانه نمی‌تواند جاگزین عملکرد دولت شود. به باور این نهاد، «مردم عادی افغانستان شایستۀ دست یافتن به موقعیتی بیش از دریافت کمک هستند. آنان به یک سیستم کارای بانکی و اقتصادی نیاز دارند تا فغالیت هایشان برای پرداخت کارمندان، پرداخت برای غذا و پشتیبانی از خانواده‌های‌شان پول تولید کند.»

در هفته‌‌های پسین، زیر نام زمینه‌سازی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه، دو بار از طالبان به اروپا دعوت شد. امروز سه‌شنبه ٢٦‬ دلو نیز هیئتی از طالبان با نمایندگان اتحادیه اروپا روی مسایل حقوق بشر و وضعیت جاری افغانستان گفتگو داشتند.