حقوق بشر، دادخواهی، ...

شهادت «نادر» : آتشی مانند چهارشنبه‌سوری که از قلب‌ها زبانه کشید!

یادداشتی برشهادت نادرحدادی مقدم (سیاوش محمودی) درهفتادوسومین جلسه دادگاه حمید نوری استکهلم آتشی مانند آتش چهارشنبه‌سوری که با شهادت «نادر» در این روز از قلب‌ها زبانه کشید! امیرجواهری لنگرودی amir_772‌hotmail.com روزسه شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ برابر [ادامه]