حقوق بشر، دادخواهی، ...

شصت و ششمين جلسه دادگاه نوری : اظهارات محمد ایزد جو (همایون ایوانی)

فرازی ازاظهارات شاهد دادگاه نوری استکهلم،جمعه ۱۸فوريه ۲۰۲۲، رفیق محمد ایزد جو( همایون ایوانی ) امیر جواهری لنگرودی amir_772@hotmsil.com روز جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ فوريه ۲۰۲۲، در استکهلم، دادگاه محاکمه‌ی حمید نوری [ادامه]