اعلانات، گزارش

وین (اطريش): فراخوان آکسیون مشترک همبستگی با انقلاب ایران

زن، زندگی، آزادی ژن، ژیان، ئازادی انقلاب را بازپس بگیریم. بمناسبت فرارسیدن روز 22 بهمن و برای بزرگداشت انقلاب 1357 در ایران و همچنین همبستگی با مبارزات جاری مردم ایران, جمع کثیری از تشکلهای چپ [ادامه]