مطالب و اخبار گوناگون

کدام بدیل؟ کدام راه؟ (ديدگاه)

چرا انواع جریان‌های راست قادر به پاسخ‌گویی به بحران‌های کنونی ایران نیستند؟ پرويز صداقت منبع “مقد اقتصاد سياسی” در مقاله‌ی حاضر تلاش می‌کنم با توضیح ویژگی‌های بحران‌های کنونی اقتصادی – اجتماعی در ایران نشان دهم [ادامه]

انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

چرا از تاریخ نمی‌آموزند؟ / پرویز صداقت

در این مقاله به‌طور مشخص به نومحافظه‌کاران چپ می‌پردازم؛ آنانی که در فضای فارسی‌زبان در سال‌های اخیر با عناوینی مانند «آنتی‌امپ»، «نئوتوده‌ایسم»، «چپ محور مقاومت» از آن‌ها یاد شده است و می‌پرسم چرا به‌راستی اینان [ادامه]