يادبود، تاريخی

معرفی کتاب: گسترش انديشه‌های مارکسيسم – لنينيسم در ايران – تا جنگ جهانی دوم

گسترش اندیشه‌های چپ در ایران معرفی کتاب: گسترش انديشه‌های مارکسيسم – لنينيسم در ايران (تا جنگ جهانی دوم) توضيح مترجم (کامران امين‌آوه): گسترش انديشه‌های مارکسيسم – لنينيسم در ايران (تا جنگ جهانی دوم)  کاری است [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

جامعه پزشکی جهان و تجاوز روسیه به اوکراین! کامران امین آوە

حمله گستردە ارتش روسیه به اوکراین، اشغال بخش وسیعی از اراضی این کشور، کشتار شهروندان، ویرانی مناطق مسکونی و زیر ساخت‌های اقتصادی و منابع طبیعی این کشور، اعتراض نه تنها اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

چرا ولادیمیر پوتین از هم اکنون در این جنگ شکست خوردە است!

یووال نوح هراری/ برگردان از انگلیسی: د. کامران امین‌آوە با گذشت کمتر از یک هفته از شروع جنگ، بطور فزایندەای بنظر میرسد که ولادیمیر پوتین به احتمال زیاد به سوی یک شکست تاریخی پیش میرود. [ادامه]