معرفی کتاب: گسترش انديشه‌های مارکسيسم – لنينيسم در ايران – تا جنگ جهانی دوم

گسترش اندیشه‌های چپ در ایران

معرفی کتاب: گسترش انديشه‌های مارکسيسم – لنينيسم در ايران (تا جنگ جهانی دوم)

توضيح مترجم (کامران امين‌آوه):

کامران امين‌آوه

گسترش انديشه‌های مارکسيسم – لنينيسم در ايران (تا جنگ جهانی دوم)  کاری است از زنده ياد عبدالحسين آگاهی، دارنده‌ی فوق دکترا در رشته‌ ی علوم فلسفی، پژوهشگر نامدار تاريخ جنبش کارگری و کمونيستی ايران و سياست‌ورز چپ‌گرا، که در سال ١٣٤٠ به زبان روسی در آذربايجان شوروی به چاپ رسيد. برگردان اين کتاب توسط کامران امين آوە، در سال ١٤٠١ در ايران و در سال ١٤٠٢ در آلمان از سوی دوستداران آگاهی و تاريخ جنبش کارگری در ايران  چاپ و منتشر شد. اکنون “پ. د. اف” اين کتاب برای انتشار وسيعتر در اختيار علاقمندان به تاريخ جنبش کارگری و چپ در ايران قرار می گيرد.

بيوگرافی نويسنده :

عبدالحسين آگاهی در سال ١٢٩٧ در تهران پا به دنيا گذاشت. در سال ١٣٢٣، در ٢٦ سالگی، هنگامی که افسر رسته‌ی “مهندسی ارتباط و مخابرات قسمتی” بود، به عضويت حزب توده ايران درآمد و بی‌درنگ در رده‌های سازمان نظلمی قرار گرفت. چيزی نگذشت که از سوی “ستاد ارتش شاهنشاهی” دستگير و برايش حکم تبعيد به شيراز صادر شد. در ميان راه از چنگ مأموران گريخت.
در جريانِ “قيام افسران خراسان” در گرگان با قيام همراه شد. در پی شکست قيام، به آذربايجان رفت و به ارتش “فرقه دمکرات آذربايجان” پيوست. در ارتش فرقه، درجه‌ی سروانی دريافت کرد. پس از سرکوب خونين جنبش آذربايجان به دست ارتش شاه، راهی مهاجرت شد.
در مهاجرت، در باکو ساکن شد.در کنار فعاليت سياسی در “فرقه دمکرات آذربايجان”، به تحصيل در رشته فلسفه پرداخت و در اين رشته فوق دکترا گرفت. با پيروزی انقلاب بهمن ٥٧ به ايران بازگشت و در دبيرخانه‌ی حزب در تهران سرگرم فعاليت حزبی شد. او يکی از اعضای هيئت تحريريه‌ی “نامه مردم” و يکی از همکاران نشريه‌ی سياسی و تئوريک “دنيا” بود.
آگاهی در جريان يورش اول به حزب توده‌ی ايران توسط مأموران ج.ا. هدف گلوله قرار گرفت. او را زخمی بر برانکارد از خانه خارج و راهی شکنجه‌گاه کردند. بعدها خبر از مرگ او در اثر شکنجه آمد.
آگاهی در زمان دستگيری عضو کميته‌ی مرکزی حزب توده ايران بود. او انسانی بسيار محجوب، فروتن، مهربان و خوش‌رو و آرمان‌خواه بود.

نسخه‌ی کامل پی‌دی‌اف :