جنبش ژن ،ژیان، ئازادی خاموش‌شدنی نیست

ما پیشاپیش ٨ مارس روز جهانی زن را به همه زنان و مدافعان برابری زنان تبریک می‌گوییم و در حمایت از منشور حداقلی تشکل‌های داخل کشور روز شنبه ٢٥ فوریه، ساعت ١٢:٣٠ در Goserideplatz گردهم‌ می‌آییم و از جنبش انقلابی کشورمان حمایت می‌کنیم.

هانوفر (آلمان) :

Goserideplatz

شنبه 25 فوریه، ساعت 12:30

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر

جنبش ژن ،ژیان، ئازادی خاموش‌شدنی نیست

چهل و چهار سال از حاکمیت رژیم تاریک‌اندیش و جنایت‌پیشه اسلامی می‌گذرد. از همان اولین روزهای موسوم به بهار آزادی، تعبیه و بازسازی ارگان‌های سرکوب رژیم با اعدام مخالفان و ترور منتقدان، حمله نظامی به کردستان، ترکمن صحرا … در دستور کار قرار گرفت و نعمت جنگ هشت ساله آنرا بیش از پیش مساعد کرده بود. اما از آن زمان تاکنون رژیم اسلامی در تمامی عرصه‌ها به بن‌بست رسیده و دارای بحران‌ در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی… است که زمینه جنبش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی را فراهم کرده است. جنبشی مرکب از نادیده‌گرفته‌شدگان، تحقیرشدگان، ستم‌دیدگان جنسی و جنسیتی، ملی، زبانی، مذهبی…، به حاشیه‌رانده‌شدگان، بیکاران، جوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان، بی‌آیندگان، حامیان محیط زیست و کشاورزان. این جنبش در شرایطی تکوین یافت که تورم، گرانی و سقوط روزانه ریال، بخش قابل توجهی از جامعه را به زیر خط فقر رانده‌اند. یعنی کسانی که توان تامین یک وعده غذا و سرپناه و یک زندگی معمولی را ندارند. در اعتراض به همین شرایط جنبش ژینا به‌پا می‌خیزد و ابعاد حیرت‌انگیزی پیدا می‌کند که دامنه‌ی آن سراسر ایران را در می‌نوردد و به سهم خود شکاف درون حاکمیت را افزون‌تر می‌کند. این جنبش تا اینجا دستاوردهای زیادی کسب کرده است‌. همبستگی مردم ایران از رهگذر شعارهای حمایتی کردستان، بلوچستان تهران و‌… تقویت شده و پیشروی جنبش را در توازن قوای بین مردم با رژیم‌ جلوه‌گر ساخته است.
مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که منجر به آزادی عده‌ای از زندانيان سياسی شده، هم‌چنان یکی از خواست‌های اصلی و محوری جنبش ما محسوب می‌شود. تجمع در برابر زندان‌ها علیه اعدام، تحریم جشنواره فیلم و مناسک‌های دولتی نشان از روحیه مقاومت و مبارزه اساسی این جنبش انقلابی دارد که موج‌وار با فراز و فرود سنگرهای جدید را فتح می‌کند و همدلی انسان‌های آزاده‌ی جهان را به سوی خود جلب می‌کند. این جنبش برای آزادی تمامی زندانیان سياسی، برای دموکراسی، پلورالیسم، جامعه رنگین‌کمانی، حقوق بشر، آموزش به زبان مادری، برای لغو اعدام، شکنجه، تفتیش عقاید، برای برابری کامل زنان، برای جدایی دین و دولت، برای آزادی و برابری، برای کرامت انسانی، برای نفی هرگونه رابطه سلطه، برای بهداشت و آموزش‌ رایگان، برای جمهوری و حاکمیت مردم، برای حق انتخاب شدن، انتخاب کردن، علیه نظام‌های موروثی، مذهبی، توتالیتر و ایدئولوژیک پیکار می‌کند.
ما پیشاپیش ٨ مارس روز جهانی زن را به همه زنان و مدافعان برابری زنان تبریک می‌گوییم و در حمایت از منشور حداقلی تشکل‌های داخل کشور روز شنبه ٢٥ فوریه، ساعت ١٢:٣٠ درGoserideplatz گردهم‌ می‌آییم و از جنبش انقلابی کشورمان حمایت می‌کنیم.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد زندان، شکنجه، اعدام ممنوع باید گردد.
زنده باد آزادی و برابری
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر