راه‌حل‌هایی برای بحران اقلیمی: فراتر از سرمایه‌داری

هرجای جهان زندگی کنیم کم‌تر روزی است که از پی‌آمدهای تغییر اقلیم، گرما یا سرمای بی‌سابقه، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، ریزگردها و توفان‌های خاک، کم‌آبی و… برکنار باشیم یا دست‌کم در جریان اخبار بد این پی‌آمدها، هشدارها و حتی روایت‌های آخرالزمانی از بحران زیست‌بوم قرار نگیریم.

در مقاله‌ی زیر که از کتاب «راه‌حل‌های اقلیمی، فراتر از سرمایه‌داری» برای ترجمه برگزیده‌ام، نویسنده با رویکردی مثبت به توضیح و تشریح راه‌حل‌ها و طرح‌هایی برای مهار و کاهش تدریجی پی‌آمدهای تغییر اقلیم می‌پردازد، طرح‌هایی که با استفاده از امکانات طبیعی زیست‌سامان‌ها تا‌کنون در سنجه‌هایی محلی اجرا شده، نظام یافته‌ و مکانیزه شده‌، نتایج مطلوبی داشته‌اند، و می‌توانند در سنجه‌هایی گسترده به‌اجرا درآیند.(م)

تینا لاندیس / ترجمه‌ی محسن صفاری

برگرفته از : نقد اقتصاد سياسی

راه‌حل‌هایی برای بحران اقلیمی: فراتر از سرمایه‌داری