گزارش: به هم پيوستن دو ائتلاف سياسی و ادامه فعاليت تحت عنوان همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران

گزارش نشست حضوری مشترک دو ائتلاف “شورای دمکراسی خواهان ايران” و “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”، به هم پيوستن آنان و ادامه فعاليت تحت عنوان :

“همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران”

در دو روز ٧ و ٨ مرداد ١٤٠٢ ( ٢٩ و ٣٠ ژوئيه ٢٠٢٣)، هيئتهای نمايندگی غالب احزاب و سازمانهای عضو دو ائتلاف سیاسی “شورای دمکراسی خواهان ايران» و “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” در یک اجلاس مشترک شرکت کردند تا پروسه به هم پيوستن دو ائتلاف که به دنبال همکاريهای مستمر از چند ماه قبل آغاز شده بود را به پایان برده و با تصویب اسناد (تفاهم نامه و اساسنامه)، ائتلاف سياسی جدیدی را از مجموعه احزاب و سازمانهای هر دو ائتلاف سامان دهند.

نشست مشترک در صبح روز ٧ مرداد ( ٢٩ ژوئیه) با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد تمامی به خاک افتادگان راه آزادی و دمکراسی در ایران، آغاز به کار کرد و در طول یک روز نیم  به موضوعات در دستور کار خود پرداخت و موفق شد تا عمده موارد در دستور کار را با موفقیت به نتیجه برساند.

موضوعات زیر در دستور کار نشست حضوری مشترک بود:

  • تفاهم نامه
  • اساسنامه و آئین نامه‌های داخلی
  • ائتلافها، همکاری و اتحادها در پیشبرد مبارزه علیه جمهوری اسلامی
  • بررسی پیشنهادات برای نام جدید

پیرامون اسناد مورد بحث از چند ماه قبل کمیسیونهای مشترکی تشکیل شده بود و تدارک لازم برای این اسناد صورت گرفته بود.

اولین سند مورد بحث “تفاهم نامه” بود که کلیت آن مورد تائید همه شرکت کنندگان بود و تنها پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی، بدون آن که در مضمون سند تغییری ایجاد کند پیشنهاد شد که به تمامی، وارد متن سند شد.

سند دوم، “اساسنامه” بود که این نیز تصويب شد. همچنين کلیت آئین نامه شورای نمایندگان به تصویب رسید ولی در مورد آئین نامه های داخلی قرار شد تا در گروهای کاری و هیات هماهنگی مورد بررسی قرار گیرند و سپس به تصويب شورای نمايندگان برسند.

در مورد ائتلافها و همکاری بین احزاب وسازمانهای جمهوری خواه دمکرات، سکولار و آزادیخواه بحث شد. تاکید عمدتا بر لزوم گسترش صفوف این ائتلاف و دیگر ائتلافهای جمهوریخواهان و رسیدن به یک اجماع وسیع از جمهوری خواهان دمکرات، آزادیخواه و سکولار با تاکید بر شکل‌گیری یک حکومت غیر متمرکز در فردای حکومت اسلامی بود.

در بخش پایانی، پیرامون نام جدید گفتگوئی شد، پیشنهادات معينی ارائه شدند. در نهایت بدلیل نزدیکی نام همبستگی، آزادی و برابری با مضمون “تفاهم نامه”، پیشنهاد “همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری درایران” با رای اکثریت شرکت کنندگان به تصویب رسید و نشست با این تصمیم و اعلام رسمی وحدت به هم پيوستن دو ائتلاف و شکل‌گیری ائتلاف سياسی جدید در فضائی بسيار تفاهم‌آميز و صميمی به کار خود پایان داد.

در جریان این نشست نمایندگانی از «شورای آزادیخواهان سوسیالیست»، در جلسه  شرکت کرده بودند و در جریان بحثها فعالانه نظر می‌دادند. پس از پایان نشست حضوری، این دوستان اعلام کردند که مایلند که به جمع «همبستگی فراگیر» به پیوندند. این موضوع مورد استقبال  همه اعضاء قرار گرفت و این دوستان به جمع یاران «همبستگی فراگیر» پیوستند.

سند “تفاهم نامه” ١٥ ماده‌ای ائتلاف سياسی “همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری درایران” همراه اين گزارش درج می شود.

هیات رئیسه نشست حضوری

٢٣ شهریورماه ١٤٠٢ – ١٤ سپتامبر ٢٠٢٣

*

متن تفاهم‌نامه پانزده ماده‌ای ائتلاف سياسی همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران

اساسنامه همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران