اطلاعيه تارنمای سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

هم ميهنان عزيز،

به مانند غالب تارنماها، تارنمای سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران هم هر از گاهی به منظور تامين نيارهای ارتباطی و اطلاع رسانی با توجه به الزامات فنی جديد، خود را به روز می نمايد.

به اطلاع هم ميهنان عزيز می رسانيم که از هم اکنون نسخه جديد تارنمای ما (با آدرس جديد) مورد بهره برداری قرار گرفته و در دسترس می باشد.

توجه همه بازديدکنندگان عزيز را به مشاهده صفحات “درباره ما” و “تماس و نظر” جلب می کنيم.

با توجه به تفاوت فنی ميان نسخه های قبلی و کنونی و مشکلات ناشی از آن، همه مطالب و آرشيو سايت قبلی رفته رفته و به تدريج به سايت جديد انتقال می یابند.

هرگونه ملاحظه، ايراد، پيشنهاد و نظر بازديدکنندگان عزيز را با کمال ميل پذيرا هستيم. باشد که وظيفه خود را در ارائه مواضع سياسی و نيز کمک به جنبش برابری طلبی و آزاديخواهی ايفا نمائيم.

با احترام

مديريت سايت

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

11 بهمن ماه 1400 –  31 ژانويه 2022

/https://efiran.org

تماس : site.efiran@gmail.com