درخواست مادر زینب جلالیان، از نهادها و مدافعین حقوق بشر! (ويدئو)

در ويدئوی کوتاهی به گويش کُردی “کرمانجی”، مادر زینب جلالیان، زندانی سیاسی محکوم بە حبس ابد در ایران از نهادها و مدافعین حقوق بشر تقاضا کرد به وضعيت “زينب” رسيدگی کنند :

درخواست مادر زينب جلاليان از نهادهای حقوق بشری برای رسيدگی به وضعيت “زينب”

نقل از کانال تلگرامی صدای زنان کارگر و ستمکش/ سوسیالیست : ” مادر زینب با زبان کوردی بە گویش کرمانجی می‌گوید: پانزدە سال است کە زینب را زندانی کردەاند، اجازە نمی‌دهند کە من و وکیلش با او دیدار داشتە باشیم. من سنم بالا رفته و پیر شدم، توان این راههای طولانی و سفر با قطار را برای پیگیری وضعیت زینب ندارم. تقاضا میکنم از نهادهای حقوق بشری برای وضعیت زینب چاره‌ای بیندیشند”.