محمدرضا سهيلی از اعضا سابق حزب توده ی ايران به قتل رسيد

محمدرضا سهيلي از اعضا سابق حزب توده ي ايران به قتل رسيد

پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱٣۹۱

آژانس ايران خبر (آينا): محمدرضا سهيلي از اعضا فعال چپ و حزب توده در زمان شاه و از افراد سياسي با سابقه در نجف آباد اصفهان که قبل و بعد از انقلاب مجموعا ٨ سال زنداني بوده است با ده ضربه چاقو که در ناحيه شکم و صورت اصابت کرده است به قتل رسيد.
سهيلي از ده روز قبل مدام از تلفن هاي تهديد آميز به خانواده و دوستانش ميگفت از قرارمعلوم به خاطر چند سخنراني در جمع هاي کوچک دانشجويي، بسيج روي او حساس شده بود.
خانواده سهيلي ۱۱ مرداد به پليس ۱۱۰ زنگ زده و جريان تهديدات را اطلاع ميدهند اما پليس هيچ اقدامي انجام نميدهد.
هم اکنون خانواده سهيلي در سکوت اجباري به سر ميبرند اما يک منبع نزديک به خانواده گفته است شکايت هايي به قوه قضاييه داده شده و يک وکيل هم سريعا براي پيگيري استخدام شده است.