کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر : جنگ اوکراين (جلسه در زووم)

کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر- کار گروه فرهنگی  برگزار میکند

جنگ روسیه در اوکراین

جهانی‌شدن و تحولات ژئوپولیتیک

سخنران : ناصر پیشرو 

زمان: جمعه، ١٨ مارس ٢٠٢٢

 ساعت ١٩

مکان: اتاق زوم

کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانور

Zoom-Meeting beitreten

https://us02web.zoom.us/j/89917783022?pwd=RXFLd3NMWTJUdWNrdFhOK2dCaEZ5QT09

Meeting-ID: 899 1778 3022

Kenncode: 846588