ادامه بازداشت معلمان : نامه فدراسيون ملی آموزش فرانسه

درخواست فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموزی فرانسه از وزیر امور خارجه این کشور برای اقدام در توقف تعقیب فعالان سندیکایی و سیاسی در ایران

آقای ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه،
فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموزی مبارزه کارگری (FNEC FP – FO) اطلاع یافته که سه معلم دیگر در ایران تحت پیگرد قرار گرفته اند : هاله صفرزاده و علی‌رضا ثقفی دستگیر شده اند و رسول بداقی به دادگاه احضار شده‌ است.رسول بداقی، هفت سال را در زندان گذرانده و اسماعیل عبدی سال‌هاست که زندانی‌ست. نیروهای امنیتی چند معلم دیگر را نیز احضار کرده‌اند.
اقدامات سرکوب‌گرانه اخیر در حالی صورت می‌گیرد که جنبش معلمان ایران توانسته چندین روز اعتراضی را برای افزایش سطح حقوق ها و حقوق بازنشستگی‌، سازماندهی کند؛ سندیکای ما از این اعتراض ها پشتیبانی کرده است .
ماموران امنیتی در آستانه فرا رسیدن اول ماه مه ( روز جهانی کارگر) و دوم ماه مه که در ایران روز معلم است، دست به این اقدامات می‌زنند. چگونه می‌توان پذیرفت که این اقدامات برای ساکت کردن معلمان و علیه آزادی بیان نیست؟
فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموزی مبارزه کارگری که عمیقاً به آزادی‌های اساسی، دمکراتیک و سندیکایی پایبند است، جرم‌انگاری فعالیت های سندیکایی را محکوم می‌کند. فدراسیون ما نگران معلمان دستگیر و احضارشده در ایران است و مخالف هرگونه اقدامی‌ست که ابراز عقیده را برنمی‌تابد.
ما از شما می‌خواهیم تا دست به ابتکار بزنید و از مقامات ایران بخواهید که از تعقیب فعالان سندیکایی و سیاسی دست بردارند.
آقای وزیر، احترامات ما را بپذیرید.
کلمان پوله (Clément Poullet) – دبیر اول فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموزی مبارزه کارگری (FNEC FP – FO)
مونتروی، شنبه ۹ آوریل ۲۰۲۲

ترجمه و‌تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران