ادامه اعتراضات کشاورزان اصفهان نسبت به عدم تخصیص حق آبه

روزهای دوشنبه وسه شنبه ٢٢ و ٢٣ فروردین، کشاورزان اصفهان در ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم تخصیص حق آبه دست به تجمع مقابل  ساختمان های مدیریت کشاورزی و استانداری زدند.

براساس گزارش رسانه ای شده،با بسته شدن دریچه سد زاینده رود و خشک شدن چندین باره این رودخانه، کشاورزان اصفهان بازهم مقابل استانداری تجمع کردند و خواهان دریافت حقابه هایشان شدند.

روز گذشته نیز کشاورزان اعتراض شان به وضعیت آب را با تجمع در مدیریت کشاورزی شهرستان اصفهان اعلام کردند.

دریچه سد روز ١٥ فروردین ماه بسته شد، درحالی که کشاورزان اعلام کرده بودند برای به نتیجه رسیدن محصولات شان، باید آب تا خردادماه باز بماند.

تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان نسبت به عدم تداوم جریان آب زاینده‌رود مقابل دادگستری

روز دوشنبه ١٥ فروردین،جمعی از کشاورزان شرق اصفهان برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم تداوم جریان آب زاینده‌رود دست به تجمع مقابل دادگستری زدند وخواستار ادامه جریان آب در زاینده رود حداقل تا نیمه خرداد ماه شدند.

برپایه گزارش رسانه ای شده،طبق وعده استانداری در ١٠ روز اول فروردین آب در زاینده رود جاری بود تا به اراضی شرق اصفهان برسد، اما یکی از کشاورزان اصفهان گفت: آب حداقل تا نیمه خرداد باید جریان داشته باشد تا نیاز کشاورزان، به ویژه گندم کاران برطرف شود.

وی افزود:در حال حاضر ٣٠ درصد اراضی شرق اصفهان زیر کشت غله و گلرنگ رفته و اگر جریان آب زاینده رود بسته شود، کشت کشاورزان آسیب زیادی می‌بیند و عملا باز کردن آب در همین چند روز هم بی فایده خواهد بود.