کارگران پیمانی نفت : فراخوان به اعتصاب و تدارک روز جهانی کارگر

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت :

ما  با تاکید بر این مطالبات از همه همکاران میخواهیم که در روز 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر در مقابل کارگاهها و دفاتر مناطق ویژه اقتصادی جمع شویم و حق و حقوقمان را طلب کنیم و همصدا با همه کارگران و همه مردم و هم طبقه ای هایمان در سراسر جهان روز جهانی کارگر، اول ماه می را گرامی بداریم!

فراخوان همکاران به اعتصاب برای دوم اردیبهشت ماه آماده می شویم

این بار ما کارگران نفت و گاز در اعتراض به عدم افزایش دستمزدهایمان و بی پاسخ ماندن خواستها و مطالباتمان  از روز دوم اردیبهشت وارد اعتصاب میشویم.

پیمانکارن مفتخور حتی از افزایش دستمزد تایید شده شورای عالی کار که 57 درصد اعلام شده امتناع میکنند .

بسیاری از شرکت ها به کارگران خود گفته اند ما افزایش حقوقی برایتان نخواهیم داشت. این درحالی است که قیمت اجناس سرسام آور افزایش یافته و این افزایش ها سیر صعودی دارد.

در مقابل قلدری های پیمانکاران در بعضی کارگاهها همکاران ما دست از کار کشیده و تسویه حساب کرده اند. در برخی شرکت ها نیز در درون شرکت دست به اعتصاب زده اند. 

برای آن که تصویر روشن تری از اوضاع داشته باشیم به اخبار زیر توجه کنید:

– بنا بر گزارش همکاران در شرکت ناورود در پتروشیمی کنگان سطح دستمزدها بسیار پایین و مزد را برا اساس 30 روز کار محاسبه میکنند . یعنی در آنجا  24 روز کار است و شش روز استراحت. 

– فیترهای پتروپالایش کنگان در شرکت فولاد کوشان 22 روز کار میکنند بدون تو راهی ولی در همانجا جوشکاران با 20 روز کار و 10 روز مرخصی کار میکنند. 

– روز 25 فروردین همکاران ما در پتروشیمی آرین متانول با خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند.  در برابر اعتصاب کارگران پیمانکاران  خواستند که تا روز  27 فروردین سر کار بروند تا به آنها پاسخ داده شود. بعد هم با قلدری به کارگران اعلام کردند یا سر کار بروید و یا تسویه حساب کنید.

– در سایت 1 پتروشیمی بوشهر نیز در برابر اعتصاب همکاران، پیمانکاران تهدید کرده اند که با کسانیکه سرکار برنگردند تسویه حساب میشود و به جای آنها نیروی جدید خواهند گرفت.

– روز جمعه ۲۶ فروردین‌ حدود ۴۰۰ نفر از همکاران پروژه ساخت مخازن در پالایشگاه آدیش کنگان ( پیمانکاری جمشید ممبینی ؛ شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه) در اعتراض به عدم افزایش 57 درصدی دستمزدها در حرکتی اعتراضی کار را تعطیل و با پیمانکار پروژه تسویه حساب کردند. پیمانکار پروژه فقط حاضر به  افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها بودند که با  اعتراض همکاران روبرو شد. در مقابل این موضع پیمانکار همکاران ایستاده و گرفتن کار در این شرکت را تحریم کرده اند.

– همکاران در پتروشیمی بوشهر نیز خواستار بیست روز کار و ده روز استراحت و افزایش حقوق 37 درصدی هستند و بر اعتصاب متحدانه برای روز دوم اردیبهشت  تاکید دارند.

-همکاران ما در ساختار صنعت پتروشیمی ارین متانول با خواست افزایش دستمزد  دست به اعتصاب زدند.  در مقابل حسن نیا رئیس شرکت اعلام کرده است  که شرایط همین هست که هست و هر کسی ناراضی است تسویه حساب کند و برود و کارگران هم کوتاه نیامده و به اعتراض خود ادامه میدهند

همه اینها نشان میدهد که نیروهای هر شرکت به تنهایی نمیتوانند با قلدری های پیمانکاران مقابله کنند.  پیمانکاران چپاولگر متحد عمل می کنند و ما هم باید متحد باشیم تا بتوانیم تعرضات هر روزه به زندگی و معیشتمان را عقب زنیم.

در مراکزی کارگران روز دوم اردیبهشت را به عنوان روز اعتصاب و اعتراض به زورگویی های پیمانکاران اعلام کرده اند. 

“شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی”  همصدا با این نیروها از همه همکاران میخواهد که متحدانه کنار یکدیگر بایستند و  با اعتصاب قدرتمند خود و نشستن در مقابل کارگاههایشان  مقابل قلدری های پیمانکاران چپاولگر بایستند و این روز را به روز نمایش اتحاد و همبستگی خود تبدیل کنند.

همکاران! خواست ما کارگران پروژه ای و پیمانی کوتاه شدن دست پیمانکاران و لغو قوانین برده وار مناطق ویژه  اقتصادی در مراکز نفتی است.

ما خواستار  افزایش حقوقها متناسب با نرخ واقعی هزینه های زندگی و افزایش هر روزه آن هستیم و همانطور که قبلا هم اعلام کرده ایم مزد هیچ کارگری نباید کمتر از 16 میلیون باشد.

در عین حال درمان رایگان و تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن حقوق پایه ای همه کارگران و همه مردم است.

همچنین باید به امنیتی کردن مبارزات و تهدید کارگر به اخراج بخاطر طلب حق و حقوقش خاتمه داده شود. 

ما خواستار شرایط انسانی کاری و زیستی در محیط کار و زندگی مان هستیم.  خوابگاهها و غذاخوریها و وضع غذا باید بهبود قابل قبولی پیدا کنند. هنوز در بعضی کارگاهها همکاران ما جای مناسبی برای غذاخوری ندارند و باید در گرما و سرما در محیط باز غذای خود را میل نمایند.

ما  با تاکید بر این مطالبات از همه همکاران میخواهیم که در روز 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر در مقابل کارگاهها و دفاتر مناطق ویژه اقتصادی جمع شویم و حق و حقوقمان را طلب کنیم و همصدا با همه کارگران و همه مردم و هم طبقه ای هایمان در سراسر جهان روز جهانی کارگر، اول ماه می را گرامی بداریم!