ميز گرد : نقش جمهوری اسلامی در بحران های دائمی جامعه ایران

اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن برگزار می کند

نقش جمهوری اسلامی در بحران های دائمی جامعه ایران

میزگرد

یکشنبه، ۱۹ ژوئن، ساعت۱:۳٠ بعد از ظهر

مشخصات و لینک برنامه:

 Topic:  نقش جمهوری اسلامی در بحران های دائمی ایران

Time: Jun 19, 2022 01:30 PM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting:

https://us06web.zoom.us/j/81941055005

Meeting ID: 819 4105 5005

One tap mobile

+13126266799,,81941055005# US (Chicago)

+16465588656,,81941055005# US (New York)

Dial by your location

        +1 312 626 6799 US (Chicago)

        +1 646 558 8656 US (New York)

        +1 301 715 8592 US (Washington DC)

        +1 346 248 7799 US (Houston)

        +1 720 707 2699 US (Denver)

        +1 253 215 8782 US (Tacoma)

Meeting ID: 819 4105 5005

Find your local number: https://us06web.zoom.us/u/kdFPyegpY1

*****

آدرس تماس اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن : leftallaince@yahoo.com